De nieuwe berekening van de 80%-regel bij een IPT

👉 Nieuwe circulaire FOD Financiën – hervorming berekeningsmethode raming wettelijk pensioen

Als zelfstandige reken je niet automatisch op een overvloedig pensioen. Gelukkig zijn er aan aantal opties om aanvullend aan pensioensparen te doen. Het aanvullend pensioenkapitaal dat een zelfstandige opbouwt binnen een IPT-verzekering, mag echter niet meer bedragen dan 80% van het normale bruto jaarloon van het laatste jaar. Bij de bepaling van dit maximumbedrag, wordt ook rekening gehouden met het geraamde wettelijk pensioen. Maar de berekeningsmethode van die raming werd begin april aangepast door een nieuwe circulaire van de FOD Financiën.

Sinds kort moet u echter een proportionele berekeningsmethode hanteren waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen:

  • Het tijdstip waarop u de loopbaanjaren presteerde (voor of vanaf 2021).
  • Het sociaal statuut waarin u zich bevond tijdens de loopbaanjaren.

Deze nieuwe regeling is van toepassing vanaf aanslagjaar 2022 (en dus inkomstenjaar 2021).

Volledig artikel en bron : Huysman verzekeringen – 18 oktober 2022

Gerelateerde opleidingen

De fameuze 80%-regel voor de berekening van het aanvullend pensioen voor de zelfstandige bedrijfsleider is reeds lange tijd onderwerp van discussie en werd ondertussen al een aantal keer hervormd.

Tijdens het seminarie Aanvullende pensioenen voor bedrijfsleiders: de 80%-grens op een keerpunt? zet onze specialist Paul Vaneesbeeck nog even de voornaamste nieuwigheden en knelpunten helder op een rij.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect