Single permit – Uitbreiding van in-country statuutwijziging

Het wettelijk kader dat betrekking heeft op de aanvraag van een gecombineerde vergunning (zogenaamde ‘single permit’) voor derdelanders (i.e. niet EER/Zwitserse onderdanen) werd aangepast. Meer derdelanders zullen de mogelijkheid hebben om over te gaan tot een in-country statuutwijziging (i.e. overstap van legaal verblijf in België naar een gecombineerde vergunning). De nieuwe bepalingen treden in werking op 30 december 2022.

Derdelanders hebben in principe een gecombineerde vergunning nodig om langer dan negentig dagen op het Belgische grondgebied te kunnen verblijven en werken.

In principe moet deze gecombineerde vergunning worden aangevraagd terwijl de derdelander nog in het buitenland verblijft.

In bepaalde gevallen kan de gecombineerde vergunning echter vanuit België worden aangevraagd. Deze gevallen werden met ingang van 1 september 2020 beperkt tot derdelanders in wettig kort verblijf en derdelanders in wettig lang verblijf in de mate dat het gaat om studenten of onderzoekers. Deze beperking werd gerechtvaardigd om misbruiken van de procedure te vermijden.

De wetgever komt nu terug op deze beslissing en breidt de categorie van derdelanders in wettig lang verblijf die in aanmerking kan komen voor een statuutwijziging vanuit België gevoelig uit.

Concreet: Bepaalde derdelanders die een statuutwijziging overwegen, zullen België niet langer moeten verlaten om de procedure tot aanvraag van een single permit op te starten.

Volledig artikel en bron : Claeys & Engels – Nieuwsflash – 29 december 2022

Gerelateerde opleidingen

Op 2 maart 2023 houdt M&D haar jaarlijkse studiedag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’, opgedeeld in vier opeenvolgende sessies:

  • Sessie 1: Sociale Zekerheid – Hot topics
  • Sessie 2: Arbeidsrechtelijke aandachtpunten bij detachering, salary split, “working from home abroad” – laatste stand van zaken
  • Sessie 3: Arbeidsmigratie van werknemers en zelfstandigen: single permit en nieuw beleid beroepskaarten Vlaanderen
  • Sessie 4: Strijd tegen concurrentie- en marktverstoring en sociale dumping

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect