Successieplanning : de gesplitste aankoop

In België is de gesplitste aankoop een veelgebruikte techniek voor familiale successieplanning bij aankoop van onroerend goed. Deze juridische techniek maakt het mogelijk om het eigendom van een onroerend goed te verdelen tussen twee partijen, waarbij de (groot)ouder(s)/tante/oom het vruchtgebruik aankopen en het recht hebben om het goed te gebruiken en ervan te genieten, terwijl de (klein)kinderen/neef/nicht/derde de blote eigendom aankopen met voordien door de (groot)ouders/tante/oom geschonken geld.

 

Dit betekent dat de (groot)ouders/tante/oom het onroerend goed zelf kunnen bewonen of verhuren, terwijl de blote eigenaars na het verstrijken van het vruchtgebruik (i.g.v. tijdelijk vruchtgebruik) of het overlijden van de vruchtgebruiker (i.g.v. levenslang vruchtgebruik) de volle eigendom zullen verwerven.

 

Eén van de belangrijkste voordelen van de gesplitste aankoop is de optimalisatie naar successierechten toe. De blote eigenaars blijven op de dag van het overlijden van de vruchtgebruiker gespaard van de erfbelasting aangezien het vruchtgebruik gewoonweg uitdooft.

Na het overlijden van de vruchtgebruiker wordt de blote eigenaar hierdoor automatisch volle eigenaar van het onroerend goed, zonder dat hierop bijkomende belastingen verschuldigd zijn. Het onroerend goed komt dus niet terecht in de nalatenschap van de erflater-vruchtgebruiker …

Volledig artikel en bron : DVD Taxlaw – 7 juli 2023

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect