Successieplanning onder het nieuwe goederenrecht

11/10/2021

Op 1 september 2021 trad het nieuwe goederenrecht in werking. Eén van de hoofdstukken van het nieuwe “Boek 3” van het burgerlijk wetboek betreft het recht van vruchtgebruik. In het kader van een successieplanning komt een vruchtgebruik heel vaak voor. Denk maar aan het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot. We stippen hieronder enkele nieuwe bepalingen aan waar in het kader van een successieplanning best rekening mee wordt gehouden.

Komen o.m. aan bod:

  • het belang van een beschrijving van de goederen waarop het vruchtgebruik gevestigd is. De sancties bij gebreke van beschrijving zijn immers vooral in het nadeel van de vruchtgebruiker. Zo kan, in bepaalde situaties, de blote eigenaar weigeren het goed af te geven aan de vruchtgebruiker en de vruchten voor zich houden.
  • uitkering van dividenden : opbrengst of vrucht? De beslissing van de algemene vergadering zal het ijkpunt zijn. Wordt de beslissing tot uitkering van een dividend genomen tijdens de periode van het vruchtgebruik, dan komt het dividend aan de vruchtgebruiker toe. Valt de beslissing kort na het overlijden van de vruchtgebruiker, dan zal het dividend toekomen aan de blote eigenaar, ook al had het betrekking op de periode van het vruchtgebruik.
  • nieuw is dat de automatische aanwas van vruchtgebruik indien het vruchtgebruik gevestigd is op het hoofd van twee of meer personen. Deze aanwas is in principe belastingvrij. Wenst men geen aanwas, dan dient men dit uitdrukkelijk uit te sluiten.

Volledig artikel en bron : Tiberghien – Elisabeth De Nolf – Senior Associate

Gerelateerde opleidingen

Op onze tweejaarlijkse studiedag “Schenk- en erfbelasting” krijgt u vier sessies gegeven door ervaren experten in het vak, die u weer helemaal up to date brengen rond de belangrijkste aspecten inzake schenk- en erfbelasting. De materie wordt hierbij zowel vanuit fiscaal- als burgerrechtelijk standpunt bekeken met ruime mogelijkheid tot vraagstelling.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect