Tegen een gunningsbeslissing kunnen ontvankelijk enkel middelen worden aangevoerd die betrekking hebben op de onderliggende (niet-)selectiebeslissing

“De selectiebeslissing en de gunningsbeslissing maken deel uit van één complexe rechtshandeling. De verzoekende partij voert in de beide [gevoegde] zaken de onwettigheid aan van de selectiebeslissing. Een gebeurlijke onwettigheid van de selectiebeslissing tast niet alleen deze beslissing aan doch ook de daarop gesteunde gunningsbeslissing.”

 

Lees hier de tekst van het volledige arrest

Volledig artikel en bron: Publius

 

Gerelateerde opleidingen

Op onze Webinar Days staat o.m. een webinar rond overheidsopdrachten geprogrammeerd: Abnormale prijzen in offertes voor overheidsopdrachten – met een update aan de hand van recente arresten van de Raad van State.

 

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect