Telewerken over de grens: wat met socialezekerheidsbijdragen?

Telewerk geraakte volledig ingeburgerd. Ook na corona blijven we vaker thuis om te werken. En dat is niet anders voor werknemers die telewerken over de grens. Maar in welk land bent u sociale bijdragen verschuldigd als u niet meer zo vaak naar uw werk in het buitenland rijdt?

Zoals we eerder hebben bericht, zou het thuiswerk dat grensarbeiders presteren in hun woonland, voor de Belgische Rijksdienst voor Sociale Zekerheid geen wijziging van het toepasselijke sociale zekerheidsstelsel tot gevolg hebben. Dit geldt tot en met 30 juni 2023. De grensarbeider blijft dus in principe bijdragen betalen in het land waar hij of zij werkt.

Vanaf 1 juli 2023 zou deze aanpak vervallen. Vanaf dan zouden de algemene Europese regels volledig herleven. De Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels stak hier echter een stokje voor. Ze bereikte immers recent een kaderakkoord voor grensarbeiders die op regelmatige basis telewerken.

Deze Kaderovereenkomst maakt dat de sociale zekerheidswetgeving van de lidstaat van de werkgever van toepassing kan blijven op grensarbeiders:

  • die op regelmatige basis telewerken vanuit hun woonland, verschillend van het land waarin hun werkgever haar zetel heeft; en
  • die minder dan 50% van hun totale arbeidstijd aan telewerk spenderen.

Volledig artikel en bron : Van Havermaet – 21 april 2023

De tekst van deze Kaderovereenkomst : Framework Agreement on the application of Article 16 (1) of Regulation (EC) No. 883/2004 in cases of habitual cross-border telework

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect