Uitbreiding van de Belgische anti-discriminatiewetgeving – Meervoudige, associatieve en vermeende discriminatie nu ook expliciet bij wet verboden

Op 20 juli 2023 werd een wetswijziging gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad die de anti-discriminatiewetgeving zowel op materieel als op procedureel vlak aanzienlijk uitbreidt. De Belgische wetgever erkent voor het eerst meervoudige, associatieve en vermeende discriminatie en codificeert op die manier Europese rechtspraak. Daarenboven verruimt de nieuwe wet de sancties die kunnen worden opgelegd door een rechter bij een vaststelling van discriminatie.

Voornaamste nieuwigheden:

✔ De expliciete erkenning van het concept “meervoudige discriminatie”. De nieuwe wet erkent twee vormen van meervoudige discriminatie, namelijk 

  • cumulatieve discriminatie of de discriminatie op grond van meerdere beschermde criteria die bij elkaar worden opgeteld, maar scheidbaar blijven) en
  •  intersectionele discriminatie, discriminatie op grond van meerdere beschermde criteria die op elkaar inwerken en onscheidbaar worden.

Belangrijk : bij meervoudige discriminatie zullen steeds de strengste voorwaarden die een afwijking toelaten op het discriminatieverbod doorslaggevend zullen zijn. Bijgevolg zal voor een persoon die het voorwerp uitmaakt van een verschil in behandeling op grond van minstens twee criteria steeds het meest gunstige rechtvaardigingsstelsel van toepassing zijn.

👉 De uitbreiding van het materieel toepassingsgebied van de federale anti-discriminatiewetgeving door expliciete toevoeging van twee bijkomende vormen van discriminatie aan het wettelijk kader inzake discriminatie:

  • discriminatie door associatie : discriminatie van iemand die geassocieerd wordt met een persoon met een beschermde eigenschap, maar zelf deze eigenschap niet bezit) en
  • discriminatie op basis van een vermeend criterium : discriminatie omwille van de assumptie dat het slachtoffer een beschermd criterium bezit.

👉 Herformulering van de drie bestaande discriminatiegronden:

  • Discriminatie op basis van “seksuele geaardheid” wordt discriminatie op grond van “seksuele oriëntatie”
  • Aan discriminatie op basis van sociale afkomst wordt “of toestand” toegevoegd
  • Discriminatie gebaseerd op “geslachtsverandering” wordt vervangen door de woorden ”medische of sociale transitie”.

👉 Naast het materieel toepassingsgebied, verruimt de nieuwe wet de sancties die kunnen worden opgelegd door een rechter bij een vaststelling van discriminatie.

  • In het geval van meervoudige discriminatie, zullen de bij wet bepaalde forfaitaire schadevergoedingen gecumuleerd kunnen worden.
  • In het geval van discriminatie buiten de arbeidsbetrekkingen, worden de forfaitaire schadevergoedingen verdrievoudigd en jaarlijks geïndexeerd.
  • Uitbreiding van de mogelijkheid tot het instellen van een vordering tot staking. In het geval van een vordering tot staking, kan een rechter vanaf nu ook positieve maatregelen, zoals het voeren van een diversiteitsbeleid, opleggen.

Volledig artikel en bron : Claeys & Engels – 20 juli 2023

 

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect