Uitkering liquidatiereserves familiale vennootschap met behoud vrijstelling schenkbelasting?

15/09/2021

De schenking van aandelen van een familiale vennootschap kan genieten van een vrijstelling van schenkbelasting. Deze vrijstelling blijft alleen behouden als de familiale vennootschap voldoet aan een aantal strikte voorwaarden. De Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) is recent dieper ingegaan op één van deze voorwaarden, namelijk de vereiste van behoud van kapitaal/eigen vermogen en de vraag of deze voorwaarde de uitkering van liquidatiereserves toelaat.

In de voorafgaande beslissing nr. 21034 van VLABEL d.d. 25 mei 2021 wordt dieper ingegaan op de voorwaarde dat het kapitaal of eigen vermogen niet mag dalen door uitkeringen of terugbetalingen.

Aangezien de familiale vennootschap in casu een BV is, mag haar eigen vermogen gedurende drie jaar vanaf de datum van de authentieke akte van schenking niet dalen door uitkeringen of terugbetalingen tot onder het bedrag van de tot op de datum van de schenking verrichte inbrengen, zoals dat blijkt uit de jaarrekening.

Volledig artikel en bron: Delboo advocaten – nieuwsbrief september 2021

 

Gerelateerde opleidingen

Op onze tweejaarlijkse studiedag “Schenk- en erfbelasting” krijgt u vier sessies gegeven door ervaren experten in het vak, die u weer helemaal up to date brengen rond de belangrijkste aspecten inzake schenk- en erfbelasting. De materie wordt hierbij zowel vanuit fiscaal- als burgerrechtelijk standpunt bekeken met ruime mogelijkheid tot vraagstelling.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect