Uitkeringen in de BV: oppassen geblazen

07/07/2021

Eén van de nieuwe dwingende bepalingen van het WVV is de regeling omtrent de winstuitkering die een gevolg is van het wegvallen van het kapitaalvereiste in de BV. Het wegvallen van het kapitaalvereiste leidde tot onzekerheid. Het kapitaal heeft immers een klassiek tweeledig doel: het dient enerzijds te voorzien in voldoende vermogen opdat de vennootschap haar activiteiten kan verrichten, en anderzijds in voldoende financiële middelen om haar schuldeisers mee te betalen.

Om hieraan tegemoet te komen, introduceerde de wetgever twee waarborgen in de vorm van een netto-actieftest en liquiditeitstest. Alvorens de vennootschap een uitkering kan doen aan haar aandeelhouders, dient er aldus aan de hand van deze dubbele test te worden nagegaan of de activa kunnen worden uitgekeerd en tot welk maximumbedrag. Onder uitkering dienen alle mogelijke uitkeringen te worden begrepen (dividenden, tantièmes, inkoop van eigen aandelen…).

***

In navolging van het voorgaande, is het belangrijk om te vermelden dat er een dubbel aansprakelijkheidsregime van kracht is op de bestuurders enerzijds, en de aandeelhouders anderzijds, bij het verrichten van een onregelmatige uitkering.

***

Zeker in coronatijden zal de liquiditeitstest een verhoogde waakzaamheid vergen van het bestuur om de cashpositie van de vennootschap te bewaken.

Volledig artikel en bron : Caluwaerts Uytterhoeven

Gerelateerde opleidingen

Op onze Juristendagen staat het vennootschapsrecht naar goede gewoonte centraal, met o.m. deze sessies:

  • 24.08.2021 : Herstructureringen onder het WVV met Mr. Christophe Piette
  • 24.08.2021 : Bewindvoering over vennootschappen met Mr. Rik Crivits en Mr. Jens Vrebos
  • 26.08.2021 : Onrechtmatige bedingen in vennootschapscontracten met Professor dr. Philippe Ernst
  • 27.08.2021 : Algemene update over trends in M&A met Mr. Michael Heene

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect