Valencia en de Balearen kondigen aanzienlijke wijzigingen aan wat betreft de regionale erf- en schenkbelasting

Nieuwe vrijstellingen in Valencia en de Balearen verlagen de successiedruk aanzienlijk

Spanje bestaat uit 17 afzonderlijke deelstaten die autonome fiscale bevoegdheden hebben. Zo hebben zij de bevoegdheid om individuele vrijstellingen en verminderingen toe te kennen, onder meer wat schenkings- en successierechten betreft. De regionale overheden van Valencia en de Balearische eilanden hebben aldus gebruik gemaakt van deze bevoegdheid en voorzien een nieuwe regeling inzake erf- en schenkbelasting.

Tot nu gold in Valencia een beperkte vrijstelling in de erf- en schenkbelasting ten belope van 100.000 euro in de rechte lijn en tussen echtgenoten. Het meerdere werd progressief belast (tot 34%). Vervolgens werd de verschuldigde erfbelasting verminderd met ongeveer de helft (variabel afhankelijk van de erfgenamen). Deze vrijstelling gold niet in het kader van de schenkbelasting.

De nieuwe regeling daarentegen houdt in dat een vermindering van 99% wordt toegepast op de in Valencia verschuldigde schenk- èn erfbelasting en dit voor overdrachten tussen echtgenoten en aan ascendenten en descendenten. Het resultaat is dat de successiedruk nagenoeg volledig wordt weggenomen. De publicatie van het Koninklijk Besluit dat deze nieuwe wetgeving implementeert, wordt verwacht in de komende weken. Daarnaast zijn ook gesprekken gaande inzake de afschaffing van de vermogensbelasting op regionaal niveau.

Afgelopen woensdag werd ook in de Balearen een Koninklijk Besluit gepubliceerd dat een vrijstelling van 100% van de verschuldigde erfbelasting voorziet en dit voor overdrachten tussen echtgenoten, ascendenten en descendenten.

Volledig artikel en bron: Cazimir – 24 juli 2023

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect