Vergeet uw belangenconflict niet op de correcte manier bekend te maken

06/06/2022

Indien u binnen uw vennootschap wordt geconfronteerd met een belangenconflict in hoofde van één of meerdere bestuurders, moet u bepaalde formaliteiten naleven, waaronder de vermelding in de notulen of in een bijzonder verslag van de aard van de beslissing waarover een belangenconflict bestaat, de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en de verantwoording van het genomen besluit. Hierbij mag u niet vergeten de tekst over het belangenconflict over te nemen in het jaarverslag van de vennootschap of, indien uw vennootschap geen jaarverslag moet opmaken, in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.

Volledig artikel en bron : Cazimir

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect