Verkavelingen ouder dan 15 jaar: afwijking van kavelgrenzen zonder bijstelling?

De Raad van State oordeelde in haar arrest van 23 maart 2021 namelijk dat de grafische voorschriften, die een indeling van het perceel in kavels en dus de wijze van inrichting van de verkaveling vastleggen, deel zijn van de reglementaire voorschriften van de vergunde verkaveling.

BESLUIT: Indien er geen verkavelingsplichtige handeling gesteld wordt, is er geen bijstelling (meer) nodig voor het wijzigen van kavelgrenzen bij een verkaveling van meer dan 15 jaar oud. Wordt er echter een nieuw lot gecreëerd voor woningbouw (cf. verkavelingsplichtige handeling), dan zal er wél nog steeds een bijstelling van de verkavelingsvergunning nodig zijn.

Volledig artikel en bron : Caluwaerts & Uytterhoeven advocaten

Gerelateerde opleidingen

Actualia Omgevingsrecht – Update en stand van zaken anno 2021 – seminarie op 24.06.2021 met mr. Bart De Becker

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect