Verkoopcontracten in de landbouw- en voedingsketen strenger gereglementeerd!

11/10/2021

Op 30 april 2019 is de Richtlijn 2019/633/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen in werking getreden (hierna: de Richtlijn).

De Richtlijn beoogt leveranciers van landbouw- en voedingsproducten te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken van hun afnemers. Zo bevat de Richtlijn een overzicht van verboden handelspraktijken, onderverdeeld in een zwarte lijst en een grijze lijst, en worden ook een aantal handhavingsmaatregelen voorzien.

***

In het Belgische wetsontwerp wordt geen onderscheid gemaakt naargelang een product verwerkt wordt voor menselijke dan wel dierlijke doeleinden en is de wet van toepassing zodra het geleverde product bestemd is voor voeding.

Concreet betekent dit dat de verschillende stadia van de verkoop van “boer tot bord” of van “boer tot trog” van vlees, vis, schaal- en schelpdieren, groenten, fruit, granen, melk- en zuivelproducten en eieren beoogd wordt.

Enkele specifieke sectoren, zoals de verkoop van druiven en most voor de wijnbereiding, zijn uitgesloten.

Volledig artikel en bron : De Bock Baluwé

Zie ook: Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen en tot wijziging van het Wetboek van economisch recht – te raadplegen via de Belgische Kamer

Gerelateerde opleidingen

De definitieve omzetting wordt eerstdaags verwacht. De tekst van het voorontwerp werd finaal op 18 november 2021 aangenomen door de Kamer en zal binnenkort worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Tijdens de webinar Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen en stand van zaken inzake de b2b wet wordt dieper ingegaan op de nieuwe wettelijke bepalingen.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect