Verlaagde erfbelasting familiale vennootschappen: Vlabel interpreteert ruim

Nieuwsbrief juli 2021

De vererving van aandelen van een familiale vennootschap komt in aanmerking voor een verlaagd tarief van 3 of 7% in de erfbelasting. De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft recent bevestigd dat het verlaagd tarief van toepassing is ongeacht of de aandelen zelf of louter de vermogenswaarde ervan tot het gemeenschappelijk vermogen behoren.

Kleine kanttekening van de auteurs :

Hoewel dit als goed nieuws kan beschouwd worden bij het overlijden van de echtgenoot niet-aandeelhouder, rijzen evenwel vragen naar de rechtsgeldigheid van dit standpunt van Vlabel. Het lijkt erop dat Vlabel voorbijgaat aan het onderscheid tussen titre et finance, aangezien het verlaagd tarief toegepast wordt bij het overlijden van de echtgenoot niet-aandeelhouder, ook al betreft het een eigen goed van de langstlevende echtgenoot.

Volledig artikel en bron : Delboo advocaten – nieuwsbrief juli 2021

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze MiD Zomer ook veel aandacht naar Estate Planning met deze live en on demand webinars:

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect