Vermijd dubbele erfbelasting op gemeenschappelijke rekening na overlijden

15/09/2021

Hof van Beroep Gent, 30 maart 2021

Vlabel standpunt nr. 21039 d.d. 7 juni 2021

Wanneer gelden op een gemeenschappelijke rekening van beide echtgenoten niet worden verdeeld na het overlijden van de echtgenoot die als eerste overlijdt, bestaat het risico op dubbele belasting. In een recent standpunt geeft de Vlaamse Belastingdienst aan wat de erfgenamen dienen aan te tonen om dit te vermijden :

“Na het overlijden van de eerste echtgenoot gaat men niet steeds over tot de verdeling van de gemeenschappelijke rekeningen. De rekeningen blijven bestaan op naam van de langstlevende echtgenoot en worden niet verdeeld over de andere erfgenamen.

Bij het overlijden van de tweede echtgenoot wordt het geheel van die rekeningen dan opnieuw belast.

Men kan echter aantonen dat de tegoeden op deze rekeningen niet werden verdeeld. Het bewijs moet worden bezorgd samen met de aangifte.

Indien de erfgenamen aantonen dat de financiële tegoeden effectief nog niet werden verdeeld, én dat de tegoeden die bij het eerste overlijden zijn aangegeven nog individualiseerbaar zijn bij het tweede overlijden dan wordt de helft van de rekeningen die bestonden op datum van het eerste overlijden niet opnieuw belast. De erfgenamen beschikken in dat geval over een zakelijke vordering tot revindicatie.”

Volledig artikel en bron : Delboo advocaten – nieuwsbrief september 2021

Gerelateerde opleidingen

Op onze tweejaarlijkse studiedag “Schenk- en erfbelasting” krijgt u vier sessies gegeven door ervaren experten in het vak, die u weer helemaal up to date brengen rond de belangrijkste aspecten inzake schenk- en erfbelasting. De materie wordt hierbij zowel vanuit fiscaal- als burgerrechtelijk standpunt bekeken met ruime mogelijkheid tot vraagstelling.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect