Verplicht gebruik van elektronische communicatiemiddelen voor de opdrachten onder de Europese drempels vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 moet de communicatie en de informatie-uitwisseling tussen de aanbesteder en de ondernemers, met inbegrip van de elektronische indiening en ontvangst van de offertes, in alle fasen van de plaatsingsprocedure plaatsvinden met behulp van elektronische communicatiemiddelen.

Uitzonderingen zijn echter voorzien in artikel 14 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Met name is een uitzondering voorzien voor de overheidsopdrachten die worden geplaatst door middel van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of oproep tot mededinging waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempel voor de Europese bekendmaking.

Deze algemene verplichting geldt al sinds 18 oktober 2018 voor opdrachten waarvan de geraamde waarde van de opdracht gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor Europese bekendmaking.

Voor de indiening en ontvangst van offertes zal verplicht gebruik moeten worden gemaakt van een elektronisch platform.

Meer info en tips vindt u op www.publicprocurement.be

Gerelateerde opleidingen

Actuele knelpunten bij contracteren met de overheid worden nader toegelicht tijdens onze studienamiddag met Mrs. De Boe en Feyt (Loyens & Loeff).

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect