Verplichte documenten bij het verkopen van een woning

10/06/2022

Een overzicht van de documenten nodig voor de verkoop van een woning.

Ook “stedenbouwkundige inlichtingen” of het stedenbouwkundig uittreksel hoort daarbij.

Een stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en uit een uittreksel uit het vergunningenregister. U kan een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen bij de dienst Stedenbouw of Omgeving van uw gemeente of stad.

De stedenbouwkundige inlichtingen vermelden de vergunningen die zijn afgegeven voor het onroerend goed dat u wenst te verkopen. Indien u nog aanpassingen of wijzigingen heeft aangebracht aan de woning die vergunningsplichtig zijn en niet vergund zijn, dan bent u verplicht deze op voorhand mee te delen aan de potentiële koper. Doet u dat niet dan loopt u het risico dat de koop nietig is.

Volledig artikel en bron : Caluwaerts & Uytterhoeven advocaten

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect