Verplichte statutenwijziging onder het WVV: het aftellen is begonnen!

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het ‘WVV’) trad 1 mei 2019 in werking met als doel de innovatie, versoepeling en vereenvoudiging van het vennootschapsrecht. Na deze datum opgerichte vennootschappen, verenigingen en stichtingen moeten zich van meet af aan de regel stellen met de nieuwe wettelijke spelregels.

Op 1 mei 2019 krijgen bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen voor de wettelijk verplichte omzetting respijt tot uiterlijk 1 januari 2024 (in praktijk uiterlijk 31 december 2023).

De alarmbellen gaan dus af: naarmate het einde van het jaar nadert, raken onze agenda’s en die van notarissen eivol met het risico dat er geen ruimte meer bestaat om tijdig te voldoen aan uw wettelijke verplichting om uw statuten in regel te brengen met het WVV.

Bovendien vraagt een revisie ook wel wat (denk)werk.

Volledig artikel en bron : Caluwaerts & Uytterhoeven – 12 juli 2023

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect