Verplichtingen openbaar maken van jaarrekening bij vrijwillige ontbinding vennootschap

Door middel van twee adviezen die in de loop van 2022 zijn gepubliceerd, heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de openbaarmakingsverplichtingen verduidelijkt waaraan vennootschappen zijn onderworpen vanaf het moment dat zij onder een ontbindings- of vereffeningsregeling vallen. Hieronder vatten wij de belangrijkste aspecten samen.

Ontbinding en vereffening: gelijktijdig mogelijk

Onder strikte voorwaarden is het mogelijk de vennootschap te ontbinden en te vereffenen in één enkele akte voor een notaris (voor de meeste vennootschappen), waarbij geen vereffenaar hoeft te worden aangesteld. De definitieve vereffening van de vennootschap wordt dan onmiddellijk afgesloten.

Weerslag van de ontbindingsbesluiten op de openbaarmaking van de jaarrekening

Op basis van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen leidt de ontbinding ook tot de afsluiting van het boekjaar.

Bijgevolg zijn voor het boekjaar waarin het besluit tot ontbinding wordt genomen twee publicaties van jaarrekeningen vereist:

  • een jaarrekening voor de periode vanaf de eerste dag van het boekjaar tot de datum van het besluit tot vereffening: deze jaarrekening moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering en worden openbaar gemaakt bij de Nationale Bank van België (voor vennootschappen die onderworpen zijn aan de openbaarmakingsverplichting)
  • de jaarrekening voor de periode vanaf de datum van het besluit tot vereffening tot de afsluitdatum van het boekjaar: deze jaarrekening hoeft niet te worden goedgekeurd door de algemene vergadering, maar wordt niettemin openbaar gemaakte in het belang van derden, zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (voor vennootschappen die onderworpen zijn aan de openbaarmakingsverplichting).

Volledig artikel en bron : Grant Thornton – 20 januari 2023

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect