Verrekening van buitenlands successierecht enkel voor onroerende goederen : ongrondwettig, zegt het Grondwettelijk Hof

In een arrest van 3 juni 2021 heeft het Grondwettelijk hof zich uitgesproken over de kwestie waarbij de verrekening van de in het buitenland betaalde erfbelasting beperkt blijft tot de belasting op onroerende goederen …

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat het verschil in behandeling niet te verenigen valt met het gelijkheidsbeginsel. De reden waarom de regel werd ingevoerd, is gelegen in het vermijden van dubbele erfbelasting en het Hof ziet niet in waarom dit louter voor onroerende goederen mag mogelijk zijn.

Het Hof laat de rechter toe de bepaling toe te passen met respect voor het gelijkheidsbeginsel, en dus de verrekening ook toe te laten voor buitenlandse erfbelasting op roerende goederen.

Wat betekent dit concreet?

Voor de toekomst is het duidelijk : ook voor buitenlandse roerende goederen zal verrekening van de daar betaalde erfbelasting moeten toegestaan worden : het verdient alvast aanbeveling dat de fiscale administraties hieromtrent zo snel mogelijk een officieel en duidelijk standpunt innemen.

Voor het verleden zijn de zaken wellicht minder duidelijk …

Volledig artikel en bron : Sherpa Law

Gerelateerde opleidingen

Op 24.06.2021 zal mr. Ann Maelfait tijdens het seminarie “Actualia schenkingen en testamenten” een overzicht geven van de evolutie in de rechtspraak inzake schenkingen en testamenten gedurende de laatste vijf jaar.

Naar goede gewoonte kan u tijdens de Zomer van M&D bij ons terecht voor actuele seminaries en webinars inzake Estate Planning: check het programma van onze nieuwe MiD Zomer – 7 juli en 19 augustus staan volledig in het teken van vermogensplanning!

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect