Verstrengingen toegang UBO-register: wat moet u onthouden?

In ons eerder nieuwsbericht kon u al lezen dat de Europese rechters moeite hebben met de publieke raadpleegbaarheid van het UBO-register. België heeft daarom recent de toegang tot het UBO-register verstrengd.

HEEFT U ER EEN LEGITIEM BELANG BIJ?
Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen de UBO-registers van vennootschappen niet langer vrij raadplegen. Dit kan voortaan enkel wanneer zij een legitiem belang aantonen aan de Belgische overheid (zoals dit reeds gold voor de UBO-registers van (internationale) vzw’s en stichtingen).

Wanneer heeft u nu juist een legitiem belang? De vuistregel hierbij is dat het legitiem belang kadert in de voorkoming van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en verbonden onderliggende criminele activiteiten.

In de praktijk kan het bijvoorbeeld gaan om onderzoeksjournalisten of NGO’s die betrokken zijn bij witwasbestrijding. Maar een opvraging om andere redenen van nieuwsgierigheid is dus niet meer toegelaten.

TOEGANG WEIGEREN
Na de aanvraag kan de overheid de toegang tot het UBO-register weigeren wanneer (i) zij vaststelt of vermoedt dat er geen legitiem belang aanwezig is, of (ii) wanneer zij vaststelt of vermoedt dat de toegang zou leiden tot de blootstelling van een ‘uiteindelijke begunstigde’ aan een bepaald risico (denk bv. aan een risico op fraude, ontvoering, chantage), of (iii) indien de uiteindelijk begunstigde minderjarig of op een andere wijze handelingsonbekwaam is.

De wetswijziging leidt er dus toe dat het UBO-register niet langer vrij toegankelijk is voor het grote publiek. Dit is natuurlijk een goede zaak in het kader van de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens. Het UBO-register blijft wel toegankelijk voor iedereen die een wettelijke rol vervult bij de witwasbestrijding zoals (onder meer) accountants, belastingadviseurs en bedrijfsrevisoren.

Bron: Van Havermaet – 23 februari 2023

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect