Verwerping gevolgd door een schenking aan de verwerper, is fiscaal misbruik

Vlabel sprak zich recent uit, in drie voorafgaande beslissingen in dezelfde zaak (VB 21.040, 21.061 en 22.015), over de vraag of een verwerping van een nalatenschap gevolgd door een schenking door de nieuwe wettelijke erfgenaam aan de verwerper, een fiscaal misbruik uitmaakt.

Vlabel oordeelt dat de verwerpingen gecombineerd met een schenking aan het kleinkind)  fiscaal misbruik uitmaken “daar eenheid van opzet wordt vermoed gelet op de samenhang tussen de verwerpingen en de geplande schenking en de aanvragers bovendien niet aantonen dat de voorgenomen verrichtingen ingegeven zijn door andere dan fiscale motieven, integendeel”.

De auteur van deze bijdrage heeft bedenkingen bij deze redeneerwijze en de motivering.

De echte oplossing is het maken van een efficiënt testament. In casu had de erflater een testament moeten maken in het voordeel van zijn beide ouders zodat het tarief rechte lijn van toepassing zou zijn (inclusief de individuele en gesplitste toepassing van het tarief).

Volledig artikel en bron: ECGB advocaten – Nicolas Geelhand de Merxem – 20/09/2022

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect