Verzoek tot inzage – een update

februari 2022

Het Europees Comité voor Gegevensbescherming heeft recent een ontwerp van richtsnoeren (in het Engels) gepubliceerd over het recht op inzage (artikel 15 AVG). Het recht op inzage is een cruciaal recht onder de AVG. Het vormt immers een ‘toegangspoort’’ voor de uitoefening van andere rechten die de AVG toekent aan de betrokken individuen. De richtsnoeren bevatten aanbevelingen over de implementatie van een verzoek tot inzage in de praktijk.

Inhoudelijk bestaat het recht op inzage uit drie aspecten. Betrokkenen hebben het recht om

  • (i) te vragen of er al dan niet persoonsgegevens van hen verwerkt worden,
  • (ii) toegang te krijgen tot deze eigenlijke persoonsgegevens die op hen betrekking hebben – een algemene omschrijving of verwijzing naar de categorieën van persoonsgegevens volstaat niet en
  • (iii) bijkomende informatie te verkrijgen over de verwerking van hun persoonsgegevens (zoals de verwerkingsdoeleinden, de betrokken ontvangers, bewaartermijnen, etc.), afgestemd op de betrokkene die het verzoek tot inzage indient.

Artikel 15.3 AVG gaat verder in op de modaliteiten waaraan een antwoord op een verzoek tot inzage moet voldoen. Het vult daarmee artikel 12 AVG aan. Zo heeft de betrokkene steeds het recht om kosteloos een eerste kopie te ontvangen van zijn of haar persoonsgegevens. Wanneer de betrokkene vervolgens bijkomende kopieën wenst, i.e. betreffende dezelfde persoonsgegevens en dezelfde verwerkingsperiode, kunnen ondernemingen een redelijke vergoeding aanrekenen op basis van de administratieve kosten die specifiek gepaard gaan met het verzoek. Indien de betrokkene zijn verzoek tot inzage elektronisch indient, en tenzij anders verzocht door de betrokkene, moet de informatie in principe in een gangbare elektronische vorm verstrekt worden, d.w.z. in een formaat dat de betrokkene niet verplicht om specifieke software aan te kopen.

Volledig artikel en bron : Privacy Talk – blog contrast law

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de webinar “Dataprotection knipperlichten” gaan Anouk Focquet, Julie Mannekens en Sofie Deprez dieper in op enkele aandachtspunten voor ondernemingen op vlak van gegevensbescherming en dit op basis van de beslissingspraktijk van de GBA. Deze webinar maakt deel uit van de M&D MiD Zomer – een aanbod van 16 webinars waaruit u een mix maakt van 3 webinars naar keuze.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect