Vlaams jeugddelinquentierecht: voorbereidende rechtspleging mag voortaan 9 maanden duren

De duur van de voorbereidende rechtspleging binnen het Vlaams jeugddelinquentierecht is voortaan beperkt tot 9 maanden vanaf de vordering tot en met het vonnis van de jeugdrechtbank. De huidige termijn van 6 maanden bleek voor sommige dossiers te kort. Het Vlaams Decreet Jeugddelinquentierecht wordt aangepast.

De decreetgever maakt van de gelegenheid gebruik om de bepalingen m.b.t. duur van de voorbereidende rechtspleging te verduidelijken. Volgens het decreet kan de jeugdrechter al maatregelen opleggen in afwachting van de resultaten van de voorbereidende rechtspleging. Eens de termijn van de voorbereidende rechtspleging verstreken is mag dat niet meer ‘behoudens de decretaal bepaalde uitzonderingen’.

In werking: 17 augustus 2020

Bron: 17 juli 2020 – Decreet tot wijziging van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de voorbereidende rechtspleging betreft, BS 07 augustus 2020, p.58118.

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect