Vragen staat vrij: meer zekerheid en voorspelbaarheid, of omgekeerd, meer flexibiliteit

📜 CAO’s nr. 161 en nr. 162 – in werking sinds 01/10/2022

Op 1 oktober 2022 zijn de in de Nationale Arbeidsraad gesloten CAO’s nr. 161 en nr. 162 in werking getreden.

Die twee cao’s verlenen aan de werknemer het recht aan zijn werkgever een wijziging van de arbeidsvoorwaarden te vragen, maar de aard en de duur van de mogelijke wijzigingen verschillen.

Het recht om de wijzigingen te vragen, bestaat overeenkomstig de beide cao’s slechts voor werknemers met een anciënniteit van zes maanden.

De CAO nr. 161 is tot stand gekomen om uitvoering te geven aan de Europese richtlijn 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en verleent aan de werknemer het recht  een vorm van werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden te vragen. Bv. een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in plaats van een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd, een voltijdse arbeidsovereenkomst in plaats van een deeltijdse arbeidsovereenkomst, …
De CAO nr. 162 is tot stand gekomen om uitvoering te geven aan de Europese richtlijn 2019/1158 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en verleent aan de werknemer het recht een flexibele arbeidsregeling aan te vragen voor zorgdoeleinden. Het gaat hierbij bv. om het recht van een werknemer om telewerk aan te vragen of een aangepast werkrooster wanneer dit beter past bij de zorg voor een jong kind of bijstand aan een ziek familielid …
Volledig artikel en bron : So Compact – 06/10/2022
zie ook :

Gerelateerde opleidingen

Mr. Ann Witters neemt u tijdens het de online studienamiddag “Update sociaal recht” mee door de voornaamste nieuwigheden op vlak van wetgeving en rechtspraak binnen het arbeids- en sociaal recht.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect