Vruchtgebruik bij een nalatenschap

Wie erft het vruchtgebruik?

In België erft de langstlevende partner het vruchtgebruik (over welke goederen precies hangt af van de gekozen samenlevingsvorm).

  • Feitelijk samenwonende partners hebben geen wettelijk erfrecht.
  • Wettelijk samenwonende partners erven volgens de wet het vruchtgebruik op de gezinswoning en de inboedel. Via testament kunnen ze dat erfrecht beperken of uitbreiden.
  • Gehuwde partners erven wettelijk gezien het vruchtgebruik op de gehele nalatenschap. Naast het vruchtgebruik op de gezinswoning, erven zij dus ook het vruchtgebruik op de rekeningen of het vruchtgebruik op – bijvoorbeeld – de wagens, tweede verblijven, enz.
    Bij gehuwde partners bekomt de langstlevende echtgenoot(e) dus het vruchtgebruik over de ganse nalatenschap van de overleden echtgenoot wanneer die samen met zijn kinderen erft.

De kinderen erven de naakte eigendom van de nalatenschap, elk voor een gelijk deel.

Volledig artikel : DGDM advocaten – 5 juli 2023

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect