Werkstabiliteit moet ook gewaarborgd worden bij afwisseling contracten bepaalde duur en vervangingscontracten

5/10/2021

Bespreking arrest GwH 17 juni 2021

Het Grondwettelijk Hof moest zich recent buigen over de situatie waarin een werknemer gedurende 16 jaar lang voor dezelfde werkgever had gewerkt en waarbij telkens arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur en vervangingsovereenkomsten werden afgewisseld. Vooraleer de termijn van 2 jaar werd overschreden, werd er telkens overgeschakeld naar het andere type overeenkomst. Toen na 16 jaar de dienstbetrekking tot een einde kwam, meende de werknemer dat intussen een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur was ontstaan, hetgeen werd betwist door de werkgever.

Het Arbeidshof Gent, afdeling Brugge stelde dan ook een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof. Het Grondwettelijk Hof oordeelde bij arrest van 17 juni 2021 dat de wetsbepalingen zowel bij opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur als bij opeenvolgende vervangingsovereenkomsten ertoe strekken om de werknemer in beginsel na twee jaar de vastheid van betrekking te geven. Deze waarborg geldt niet indien arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur worden afgewisseld met vervangingsovereenkomsten bij eenzelfde werkgever. Dit acht het Grondwettelijk Hof in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Het is aan de wetgever om hieraan tegemoet te komen, maar in afwachting daarvan besluit het Grondwettelijk Hof dat de verwijzende rechter de regels voor overeenkomsten van onbepaalde duur moet toepassen op de werknemer in een dergelijke situatie.

Volledig artikel en bron : Crivits & Persyn

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect