Wet houdende omzetting Herstructureringsrichtlijn gepubliceerd!

De Wet van 7 juni 2023 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn(EU) 2017/1132 en houdende diverse bepalingen inzake insolvabiliteit  werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De wet treedt in werking op  1 september 2023 en brengt verschillende wijzigingen aan in (o.a. boek XX) van het Wetboek Economisch recht, die van toepassing zullen zijn op insolventieprocedures geopend vanaf die datum!

U kan de tekst van de wet hier raadplegen :

Wet van 7 juni 2023 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 en houdende diverse bepalingen inzake insolvabiliteit, BS 7 juli 2023

 

Gerelateerde opleidingen

Voor een eerste bespreking van deze omvangrijke wet met meer dan 270 artikels en de impact ervan op ons insolventierecht, kan u terecht op onze Juristendagen : op 22 augustus 2023 zal mr. Dominique Demarez (Eubelius) alle wijzigingen stap voor stap overlopen, zodat u meteen weer volledig mee bent!

Ook tijdens de sessie van prof. Bruloot – Update ondernemingsrecht, komt deze wet aan bod. Deze sessie is ingepland op 29.08.2023.

Inschrijven kan u op onze website – M&D Juristendagen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect