Wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken – goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie

Op 9 september 2021 werd het wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken, in de Kamer ingediend. De kamercommissie Justitie keurde de teksten goed op 20 oktober 2021.

In dit wetsontwerp vinden we o.m. volgende bepalingen terug:

  • wijzigingen van het wetboek van strafvordering: een uitbreiding van de toegang van de procureur des Konings tot het Centraal Aanspreekpunt van de NBB (CAP), een uitbreiding van de onderzoeksbevoegdheden van de SUO-magistraat (i.e. het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek, ingevoerd om de invordering van geldboetes en verbeurdverklaringen te verbeteren);
  • wijzigingen aan het strafwetboek: louter terminologische wijzigingen in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
  • wijzigingen van de uitleveringswet met betrekking tot de overeenkomst tussen de EU, IJsland en Noorwegen van 28 juni 2006;
  • wijziging aan de drugswet: invoeging van een nieuwe autonome straf, namelijk het tijdelijk verbod om zich in één of meerdere Belgische havens te begeven voor personen die veroordeeld zijn voor één van de misdrijven die in de drugswet worden opgesomd.

Bron: Wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken (doc 2175/001)

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de studienamiddag “Bewijs in strafzaken” zal mr. Joachim Meese een grondig overzicht geven van het bewijs in strafzaken aan de hand van (recente) rechtspraak. Daarbij zal niet enkel aandacht worden besteed aan de nationale rechtspraak, maar ook aan die van het EHRM en het Hof van Justitie.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect