Wetsvoorstel houdende boek 6 BW (buitencontractuele aansprakelijkheid) ingediend in de Kamer – afschaffing samenloopverbod en quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent

De volgende stap in de globale hervorming van het Burgerlijk Wetboek is gezet. Op 8 maart 2023 werd het Wetsvoorstel houdende boek 6 “Buitencontractuele aansprakelijkheid” van het Burgerlijk Wetboek (hierna “Wetsvoorstel“) ingediend in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

De meest opvallende nieuwigheid is de afschaffing van het samenloopverbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid evenals de afschaffing van de daaruit voortvloeiende quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent of hulppersoon. Een benadeelde zal kunnen kiezen of hij zijn rechtsvordering baseert op contractuele dan wel op buitencontractuele aansprakelijkheid, mits hij daarbij de bijzondere wettelijke of contractuele aansprakelijkheidsregels van toepassing op het contract respecteert. Bovendien zal de benadeelde een buitencontractuele vordering kunnen instellen tegen uitvoeringsagenten/hulppersonen van zijn medecontractant, daar waar deze onder het huidige recht worden beschermd door de zgn. quasi-immuniteit.

Volledig artikel en bron : Schoups advocaten – 9 maart 2023

Gerelateerde opleidingen

Het Wetsvoorstel moet eerst nog in de Kamer worden gestemd, alvorens het wordt afgekondigd, gepubliceerd en in werking zal treden, maar in het seminarie De hervorming van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht gaat mr. Dimitri Verhoeven (Schoups advocaten) in op het wetsvoorstel inzake buitencontractuele aansprakelijkheid, wat artikel 6.1. en volgende zou worden in het nieuw Burgerlijk Wetboek.

Praktische informatie & inschrijven

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect