Wijziging van de opzeggingstermijnen in geval van ontslag door de werknemer

De Kamer heeft op 16 maart 2023 een wet aangenomen die de berekening wijzigt van de opzeggingstermijnen voor bepaalde werknemers van wie de arbeidsovereenkomst een aanvang heeft genomen vóór 1 januari 2014. De wijzigingen hebben betrekking op de situatie waarin de werknemer zelf ontslag neemt.

De wet schaft in die situatie de berekening van de opzeggingstermijn in twee delen af. Bijgevolg zal – vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet – de opzeggingstermijn van de werknemer die zelf ontslag neemt, uitsluitend worden berekend o.b.v. de opzeggingstermijnen die werden ingevoerd door de wet betreffende het eenheidsstatuut en die bepaald zijn in artikel 37/2, §2 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. Daarbij zal rekening gehouden moeten worden met de volledige anciënniteit van de werknemer bij de werkgever, doch zonder toepassing te maken van de “dubbele fotoregeling”.

Volledig artikel en bron : Claeys & Engels – 28 april 2023

Gerelateerde opleidingen

Voor iedere arbeidsrechtpracticus is het nuttig een jaarlijkse update te krijgen van de recente ontwikkelingen rond ontslagrecht. Ook het afgelopen jaar werden tientallen belangrijke vonnissen en arresten geveld, die een nieuwe blik werpen op het ontslagrecht.

Tijdens de jaarlijkse studienamiddag “Actualia Ontslagrecht” behandelen onze sprekers, mr. Bart Vanschoebeke en mr. Ann Witters de voornaamste ontwikkelingen in het ontslagrecht vanuit en voor de praktijk. De sprekers op dit seminarie hebben, naar jaarlijkse gewoonte, de wetgeving en de rechtspraak van het afgelopen jaar grondig bestudeerd en hieruit een aantal belangrijke topics geselecteerd. Mis dus ook deze editie niet!

👉 Meer informatie en inschrijven

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect