Zal boek 6 BW (buitencontractuele aansprakelijkheid) de cap op bestuurdersaansprakelijkheid nieuw leven inblazen?

De numerieke beperking op de bestuurdersaansprakelijkheid, de zgn. “cap”, was één van de meest spraakmakende en controversiële vernieuwingen in aanloop naar de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Door een amendement werd het toepassingsgebied van dit plafond op de aansprakelijkheid aanzienlijk teruggeschroefd, met nagenoeg geen praktijkgevallen tot gevolg. Het Wetsvoorstel van 8 maart 2023 houdende boek 6 “Buitencontractuele aansprakelijkheid” van het Burgerlijk Wetboek werpt een nieuw licht op de cap.

***

Recent (en eerder vanuit onverwachte hoek, m.n. bij de herziening van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht in het kader van de globale hervorming van het Burgerlijk Wetboek) werd nagedacht over een aanpassing aan de cap op de bestuurdersaansprakelijkheid. In het Wetsvoorstel houdende boek 6 “Buitencontractuele aansprakelijkheid” van het Burgerlijk Wetboek (hierna “Wetsvoorstel“) dat op 8 maart 2023 werd ingediend in de Kamer van volksvertegenwoordigers, wordt de uitzondering voor de gewoonlijk voorkomende lichte fout geschrapt uit art. 2:57, §3, 1° WVV.

Volledig artikel en bron : Schoups advocaten – 3 april 2023

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect