Zaterdag een werkdag? NAR vraagt behoud van de bestaande cassatierechtspraak …

Boek 1 – Nieuw BW bepaalt in art. 1.7. §3:

“Werkdagen zijn alle andere dagen dan wettelijke feestdagen, zondagen en zaterdagen.” Dit gaat in op 1 januari 2023.

Er wordt dus bepaald dat een zaterdag niet beschouwd kan worden als een werkdag. Ten gevolge van een arrest van het Hof van Cassatie van 27 februari 1995, wordt een zaterdag in het arbeidsrecht echter wel als een werkdag beschouwd.

Om die reden heeft de minister van Werk gevraagd aan de Nationale Arbeidsraad om zich uit te spreken over de notie “werkdag”.

De Raad is van oordeel dat het huidige systeem, waarin een zaterdag wel als werkdag wordt beschouwd, geïntegreerd is in de praktijk en dat een wijziging daarvan voor veel problemen en onduidelijkheid zal zorgen op het terrein. Hoewel de Raad de maatschappelijke evoluties die aan de gang zijn niet tegenspreekt, acht hij het behoud van het huidige systeem dan ook nodig om rechtszekerheid en voorzienbaarheid op het terrein te kunnen garanderen.

De Raad vraagt dus dat de betekenis van de notie “werkdag”, zoals geïnterpreteerd door het arrest van het Hof van Cassatie van 27 februari 1995, bevestigd wordt en dus van toepassing blijft na 31 december 2022 op het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht en de sociale bijstand.

Bron: Advies nr. 2325 – 16 november 2022 – Nationale arbeidsraad

Gerelateerde opleidingen

Mr. Ann Witters neemt u tijdens het de online studienamiddag “Update sociaal recht” mee door de voornaamste nieuwigheden op vlak van wetgeving en rechtspraak binnen het arbeids- en sociaal recht. Dit seminarie gaat door op 15.12.2022.

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect