Zelfs hangende procedures van schuldbetwisting is een veroordeling wegens ‘laattijdige aangifte van faillissement’ (art. 489bis, 4° sw.) mogelijk

In een recent arrest van 27 oktober 2020 (P.20.0622.N) oordeelde het Hof van Cassatie dat de potentieel gefailleerde zijn staat van faillissement ernstig moet beoordelen wil hij uit het penale vaarwater van art. 489bis, 4° Sw. blijven.

Hoe dan ook onthouden we dat het louter betwisten van een schuld niet altijd verhindert dat bij staking van betaling en een geschokt krediet, tijdig aangifte van het faillissement moet gebeuren. Bij niet ernstige betwistingen is het ook volgens het Hof van Cassatie too little too late en kan een vervolging en veroordeling volgen op basis art. 489bis, 4° Sw.

Volledig artikel en bron: Waeterinckx

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect