Zonder gegronde reden een bouwproject aanvallen kan als een fout worden gekwalificeerd

07/01/2022

Rb. Antwerpen, afdeling Antwerpen 20 december 2021, rolnummer 20/5603/A, niet gepubliceerd

In een vonnis van 20 december 2021 van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen werd duidelijk gesteld dat men niet “zomaar” gebruik mag maken van de administratieve procedures. Dergelijke houding kan volgens de rechtbank als een fout worden gekwalificeerd.

De rechtbank oordeelde o.m.:

“De uitoefening van procesrechten is niet onbeperkt maar vindt haar grenzen in het algemene rechtsbeginsel van het verbod op rechtsmisbruik. De uitoefening is abusief indien zij plaatsvindt zonder redelijk belang, zij aan de andere partijen een onevenredig nadeel berokkent of in het algemeen, kennelijk de perken te buiten gaat van de uitoefening van het recht door een normaal voorzichtige procespartij (in die zin Cass. 26 oktober 2017, RABG 2018, afl. 5, 359; Cass. 1 februari 2016, C.15.0250.F).”

Volledig artikel en bron : GSJ advocaten

Gerelateerde opleidingen

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect