De tien vaardigheden die je nodig hebt in de vierde industriële revolutie

by Tomek Joos

Binnen vijf jaar zal meer dan een derde van de vaardigheden (35%) die we vandaag belangrijk vinden op de arbeidsmarkt, veranderd zijn. In 2020 zal de vierde industriële revolutie ons geavanceerde robotica en autonoom vervoer, kunstmatige intelligentie en machinaal leren, geavanceerde materialen, biotechnologie en genomica hebben gebracht.

 

Die ontwikkelingen zullen de manier waarop we leven en werken veranderen. Sommige banen zullen verdwijnen, andere zullen belangrijker worden. Banen die vandaag nog niet bestaan, zullen alledaags geworden zijn. In de toekomst zal de beroepsbevolking haar vaardigheden moeten aanpassen om gelijke tred te houden, dat staat vast.

In een nieuw rapport, ‘The Future of Jobs’ (de toekomst van banen), brengt het Forum in kaart wat de toekomst brengt op het vlak van werkgelegenheid, vaardigheden en personeelsstrategie.

Het World Economic Forum vroeg aan hr-directeurs en chief strategy officers van toonaangevende multinationals welke invloed de huidige veranderingen hebben op de werkgelegenheid, vaardigheden en werving in de verschillende sectoren en regio’s.

 

Welke vaardigheden zullen het ingrijpendst veranderen?

Creativiteit zal een van de drie belangrijkste vaardigheden van werknemers worden. Met de toevloed van nieuwe producten, technologieën en werkmethodes zullen werknemers creatiever moeten worden om de vruchten te kunnen plukken van die veranderingen. Robots kunnen ons helpen om sneller op onze bestemming te raken, maar ze zijn (nog) niet even creatief als mensen. Volgens een studie van de Global Agenda Council on the Future of Software and Society van het World Economic Forum verwachten mensen dat machines met kunstmatige intelligentie tegen 2026 deel uitmaken van de raad van bestuur van bedrijven.

Onderhandelen en flexibiliteit, in 2015 nog belangrijke vaardigheden, verdwijnen tegen 2020 uit de top tien. Machines zullen namelijk beslissingen voor ons nemen, aan de hand van massa’s gegevens. Zo zal ook actief luisteren, vandaag nog een kerncompetentie, volledig verdwijnen uit de top tien. Emotionele intelligentie, die er nu nog niet in voorkomt, wordt een van de belangrijkste vaardigheden die alle werknemers nodig zullen hebben.

 

Verstoring in de verschillende sectoren

De aard van de verandering zal sterk afhangen van de sector zelf. De wereldwijde media- en entertainmentsector heeft de voorbije vijf jaar al grondige veranderingen ondergaan. De sector van de financiële diensten en investeringen staat daarentegen nog ingrijpende veranderingen te wachten. Werknemers uit de verkoop- en productiesector zullen nieuwe vaardigheden nodig hebben, bijvoorbeeld wat technologische kennis betreft.

Sommige ontwikkelingen hebben een voorsprong op andere. Mobiel internet en cloudtechnologie beïnvloeden nu al de manier waarop we werken. Kunstmatige intelligentie, 3D-printen en geavanceerde materialen worden nog maar pas gebruikt, maar de veranderingen zullen elkaar in ijltempo opvolgen. De veranderingen zullen niet op ons wachten: bedrijfsleiders, onderwijzers en regeringen moeten mensen proactief bijscholen, zodat iedereen voordeel haalt uit de vierde industriële revolutie.

 

De jaarlijkse vergadering van het Word Economic Forum vindt van 20 tot 23 januari plaats in Davos. Het thema: ‘Omgaan met de vierde industriële revolutie’.

 

 

Bron: Het nieuwe rapport ‘The Future of Jobs’ van het World Economic Forum, www.weforum.org.  

Het onderzoekskader van het rapport The Future of Jobs is gevormd en ontwikkeld in samenwerking met de Global Agenda Council on the Future of Jobs en de Global Agenda Council on Gender Parity. Die zijn samengesteld uit toonaangevende experts uit de academische wereld, internationale organisaties, professionele dienstverleningsbedrijven en hr-directeurs van grote bedrijven.

De dataset die als basis dient voor het rapport, is het resultaat van een uitvoerig onderzoek bij hr-directeurs en andere senior talent en strategy executives van in totaal 371 toonaangevende multinationals. Samen vertegenwoordigen die bedrijven meer dan 13 miljoen werknemers uit 9 grote bedrijfstakken in 15 hoogontwikkelde en opkomende economieën en regionale economische gebieden.
Nood aan verdere ontwikkeling van uw skills/vaardigheden of zin om nieuwe vaardigheden te ontdekken? Neem een kijkje in ons uitgebreid aanbod professional skills opleidingen.

 

Lees ook