Geweldloze communicatie op de werkvloer

Geweldloze communicatie op de werkvloer
Wist je dat je met empathie de beste resultaten bereikt in je communicatie? Dat heet dan geweldloos communiceren. Met deze 4 tips in je achterhoofd kan je eender welk gesprek aangaan.

Geweldloze communicatie geeft ons de mogelijkheid om relaties beter te onderhouden en onze doelen efficiënter en sneller te bereiken. Empathie tussen de zender en de ontvanger staat daarbij centraal. Klinisch-psycholoog Marshall B. Rosenberg formuleerde het als volgt: “Empathie ligt in ons vermogen om aanwezig te zijn zonder mening.” Dankzij die onderliggende gedachte wordt communiceren veel aangenamer en gemakkelijker.

Wat is geweldloze communicatie?

Geweldloze of verbindende communicatie is een vorm van communiceren waarbij empathie op de eerste plaats komt. Het doel is om een win-winsituatie te creëren en niet om zomaar iets gedaan te krijgen of te ontvangen. Geweldloze communicatie bereik je door transparant te zijn over je eigen gevoelens en behoeften en die van je gesprekspartner. Dat houdt in dat je enerzijds bijvoorbeeld generalisaties vermijdt en anderzijds dat je je niet verdedigend maar net kwetsbaar opstelt. Zo ontstaat er wederzijds medeleven. Binnen een professionele context kan dit leiden tot betere interne en externe relaties, meer productiviteit, minder burn-outs…

Geweldloze communicatie in 4 stappen

1. Neem waar zonder oordeel

Wanneer je waarneemt zonder te oordelen, vermijd je dat anderen je opmerking zien als kritiek. Ze hoeven zich dan niet verdedigend op te stellen en blijven actief meedoen aan de conversatie. Dit bereik je door in je taalgebruik generalisaties te vermijden. Termen zoals ‘altijd’, ‘vaak’, ‘nooit’… mag je schrappen uit je woordenschat.

2. Uit je gevoelens

Wees niet bang om je gevoelens te uiten. Dat helpt om empathie bij je gesprekspartner op te wekken en dus een betere band te creëren. Gebruik woorden die heel duidelijk je emoties vertalen zodat de ander niet moet gissen.

3. Begrijp de behoeften achter gevoelens

Leer de achterliggende behoeften van gevoelens kennen. Wanneer iemand zich bijvoorbeeld negatief uit, dan is de aanleiding vaak een behoefte. Dat kan bijvoorbeeld de nood zijn om gehoord te worden. Probeer je bewust te maken van deze gevoelens en behoeften zodat je frustraties kan vermijden.

4. Verzoek concrete actie zonder eisen te stellen

Om een win-winsituatie te bekomen, moet het verzoek van beide gesprekspartners ingewilligd worden. Om dat vlot te laten verlopen, moet je enerzijds duidelijke taal gebruiken, zonder vage verwoordingen, en anderzijds aangeven dat we dit alleen willen als de ander het uit vrije wil doet. De ontvanger mag dus niet het gevoel krijgen dat hij of zij er anders voor afgestraft wordt.

Bron: inzicht.nl

Zin in meer?

In onze opleiding 'Geweldloos communiceren: leer effectief en verbindend communiceren' scherp je je communicatievaardigheden aan met behulp van oefeningen en concreet advies. Voor je het weet ben je een professional in geweldloze communicatie.

Auteur

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect