Impact van de nieuwe revolutie! Werken in 2020

We staan aan de rand van een nieuwe revolutie die impact gaat hebben op de manier waarop we werken, leven, leren en met elkaar communiceren. Afhankelijk van wie aan het woord is spreekt men over een totale verandering binnen dit en 10 jaar.

 

Doorheen de geschiedenis zijn er verschillende van dergelijke revoluties geweest. De eerste was stoomkracht die we gingen gebruiken voor mechanische productie, de tweede revolutie volgde toen men elektriciteit efficiënt ging inzetten voor massaproductie. De derde was het gebruik van elektronica voor automatisering.
Nu is er een vierde revolutie, de digitale, die al voelbaar in de laatste 50 jaar maar nu sneller dan ooit vorm krijgt. Ze is gekenmerkt door globalisatie en het in vervagen van de grens tussen het fysieke en het digitale. Als we kijken naar de snelheid, omvang en impact is deze revolutie niet te vergelijken met de voorgaande. We kunnen slechts inschatten wat de totale impact gaat zijn maar dat ze wereldwijd is, zal gelden voor zo goed als alle industrieën en op alle niveaus is duidelijk.

In dit artikel beperk ik mij tot de impact die deze revolutie heeft op de toekomstige vaardigheden van de professionele medewerker. Voor een uitgebreidere visie kan u terecht op het ‘World Economic Forum’ en het onderzoek van het ‘Institute fort he Future for the University of Phoenix Research Institute’ die dieper ingaan op de volledige impact.

 

De motor van de revolutie

Het is doordat het allemaal snel verandert niet eenvoudig om 20 of 10 jaar in de toekomst te kijken. Experts zijn het er over eens dat binnen een decennia er jobs zullen zijn die we momenteel nog niet voor mogelijk houden. Welke de gegeerde eigenschappen en vaardigheden gaan zijn is eenvoudiger te voorspellen. Bij het vormen van een lijst van vaardigheden voor 2020 vertrekken we vanuit de drivers. Drivers zijn de ‘verstorende veranderingen’ (sociologisch, geopolitiek, demografische, technologisch, , …) die de revolutie kenmerken en in gang houden, omdat ze ons dwingen de manier waarop we naar de wereld kijken kritisch te herbekijken. Op basis hiervan leiden we eigenschappen af die in trek gaan zijn in de toekomst. Voor het definiëren van de drivers vallen we terug op wat we zien in de wereld en het inzicht van internationale experts actief binnen overheid, vzw’s en internationale bedrijven. (IFTF, foresight methodologie).

 1. Extreme Levensverwachting. Wereldwijd stijgt de levensverwachting exponentieel en hierdoor verandert de visie op leven, carrière en familie. We werken langer en hebben een grotere focus op gezondheid.
 2. Opkomst van intelligente machines en AI. Repetitieve taken worden overgenomen door intelligente machines. De relatie tussen machine en mens is veranderd, dit vraagt focus op waar ‘de mens’ (voorlopig) uniek goed in is.
 3. Big data van de wereld. De inburgering van computers, sensoren en processing hebben de wereld programmeerbaar gemaakt. Alles is data en wordt gemeten, de interactie met en vertaling van data is key.
 4. Nieuwe media, nieuwe taal. Nieuwe communicatiemiddelen vragen voor nieuwe geletterdheid. Kritisch zijn ten opzichte van content omwille van eenvoud en snelheid.
 5. ‘Superstructed’ organisaties. Technologie laat nieuwe vormen van productie en waardecreatie toe. De ‘oude’ beperkingen op vlak van bereik, grenzen en afstand bestaan niet meer.
 6. Wereldwijd verbonden wereld. Een langetermijntrend van uitwisseling en integratie over grenzen heen. Stijgend belang van diversiteit en aanpasbaarheid in organisaties.

Met deze drivers – sommige al volop aan de gang, andere nog in kinderschoenen – hebben we 10 vaardigheden geïdentificeerd. Skills waar wij denken dat ze cruciaal gaan zijn om professioneel succesvol te zijn in de future workplace die niet meer veraf is.

 

Gezocht M/V met talent

De meeste experts zijn het er over eens dat er over 5 jaar heel andere vaardigheden gezocht gaan zijn dan vandaag. Het World Economic Forum zegt dat 1/3 van de skills die cruciaal gaan zijn binnen 5 jaar momenteel nog niet bestaan of onbelangrijk zijn. Voor 2020 zien we volgende vaardigheden als cruciaal:

 1. Cognitieve flexibiliteit, de capaciteit om aan verschillende concepten tegelijk te denken en de nodige linken te leggen. Creativiteit en logisch redeneren behoren dan tot kernvaardigheden van de professional.
 2. Succesvol onderhandelen: Algemeen gaan sociale vaardigheden belangrijker worden op de werkvloer. Dit omdat ze, althans voorlopig, uniek zijn aan de mens. Onderhandelen over verschillende culturen heen, rekening houdend met gewoontes, snel veranderende context en taalbarrières zijn belangrijk voor elke medewerker.
 3. Dienstverlenend en sense-making, valt onder het luik sociale vaardigheden. Actief zoeken naar optimalisatie van service en het capteren van onderliggende betekenis in communicatie (klanten, leveranciers, … ). Dit zijn taken waar technologie niet goed in is, het is niet te coderen, maar voor organisaties essentieel als potentieel USP.
 4. Oordeel- en besluitvorming, de capaciteit om de overdaad aan data te analyseren, er over te redeneren en ze te gebruiken in het maken van beslissingen. Evengoed zal het belangrijk zijn om de beperkingen van data te kennen. En finaal bij het ontbreken ervan nog steeds (juiste) beslissingen te durven nemen.
 5. Emotionele Intelligentie; automatisering kan veel taken overnemen maar kan tot op heden mensen niet lezen zoals wij onderling. Deze (emotionele) reacties begrijpen en gepast reageren, zal een cruciale eigenschap zijn in 2020 voor medewerkers en leidinggevende.
 6. (Digitaal) samenwerken en coördineren, capabel zijn om vanop fysiek verschillende locaties, met verschillende collega’s, resultaatgericht samen te werken. Managers moeten virtuele teams efficiënt aansturen, motiveren en laten presteren.
 7. People skills, kunnen connecteren met mensen is essentieel om ze te motiveren en de productiviteit hoog te houden. Het gaat over het luisteren naar mensen, er gepast op te reageren om een gewenste reactie uit te lokken. Het is van belang om leren te stimuleren, relaties op te bouwen en de juiste mensen te vinden. Het wordt enkel belangrijker door de globalisatie.
 8. Creativiteit en adaptiviteit, in een wereld van innovaties en technologie gaat creativiteit cruciaal zijn om toepassingen te bedenken en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Het bedenken van adaptieve oplossingen voor nog onbestaande problemen, unieke situaties en abstracte omstandigheden gaat een premium skill zijn in de toekomst.
 9. Kritisch denken, het onderscheiden en filteren van data op relevantie. Een goed begrip van hoe de overdaad van informatie maximaal te benutten. Bedreven in het identificeren van sterktes en zwaktes van situaties.
 10. Probleemoplossend denken, is en blijft een cruciale vaardigheid. Ondanks ondersteuning van data en technologie blijft het menselijke hier de cruciale factor. Medewerkers moeten bedreven zijn in het visualiseren van (unieke) oplossingen voor complexe problemen en hun taken en processen ‘ontwikkelen’ om de gewenste uitkomst te bereiken.

Er wordt geschat dat bijna 40% van de jobs in 2020, over alle industrieën heen, dit als ‘belangrijkste’ vaardigheden zullen hebben.

Deze revolutie heeft impact op individuele medewerkers, leerstellingen, bedrijven en de overheid. Om na 2020 succesvol te blijven zullen medewerkers zich snel moeten ontwikkelen in een veranderende professionele omgeving. De werknemer van de toekomst moet een ‘flexibele levenslange lerende’ worden. Kijken welke vaardigheden er nodig zijn en snel de juiste stappen nemen om deze aan te leren en te beheersen.

Bekijk hier de video van World Economic Forum.

 

 

Bronnen: • IFTF Institute for the Future), 2011, Future Work Skills 2020, The University of Phoenix Research Institute, Geraadpleegd op 7 april 2016. • World Economic Forum, 2016, The Future of Jobs; Employment, skills and Worforce strategy for the Fourth Industrial Revolution, Geraadpleegd op 7 april 2016 • Cadie Thompson, 2016, Top 10 skills that will be in demand by all employers by 2020, Tech Insider, Geraadpleegd op 7 april 2016

Auteur

Tomek Joos is teammanager Training Services bij NCOI Learning. Voordien was hij productmanager voor de vakgebieden professionele vaardigheden, leidinggeven en inkoop & logistiek. Geboeid door de laatste opleidingstrends wil hij behoeftes beantwoorden met innovatieve leeroplossingen en zo mee werken aan de future proof professional. Hij was eerder al actief bij Belgacom en Cameleon Business Training.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect