Vier vragen om te ontdekken of u een emotioneel intelligent leider bent

Emotionele intelligentie is zonder twijfel één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste eigenschap van een doortastend leider.  Uit verschillende studies in de afgelopen tien jaar blijkt dat een leider die resultaten behaalt door in te spelen op zowel de positieve als de negatieve emoties van anderen, en zich ook erg bewust is van zijn eigen emoties, meer personeel behoudt en een betere relatie heeft met zijn werknemers.

Als een leider die zo doortastend mogelijk wil zijn, kunt u zich aldus de vraag stellen hoe u scoort op vlak van emotionele intelligentie.

1.    Herkent u negatieve emoties?

Vraag uzelf in de eerste plaats af of u negatieve emoties kunt voorkomen en beperken. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker die zich gestresseerd voelt en zich afreageert op de rest van het team. Een emotioneel intelligent leider kent zijn teamleden en weet wat hun negatieve denkpatronen triggert. Hij is empathisch en begrijpt de oorzaak van deze emotie, maar hij is ook proactief en zorgt ervoor dat deze emotie geen domino-effect heeft op het welzijn van de werknemers, de moraal van het team en de productiviteit.

2.    Kunt u inspelen op positieve emoties?

Ten tweede moet u als leider ook de positieve emoties binnen uw team stimuleren. Positiviteit staat namelijk gelijk aan productiviteit, en productiviteit levert resultaten op. Om deze taak makkelijker te maken voor zichzelf, zal een emotioneel intelligent leider proberen te begrijpen wat positieve emoties bij anderen opwekt, zoals zich geïnspireerd, gemotiveerd of nuttig voelen. Sommige medewerkers voelen zich bijvoorbeeld gemotiveerd wanneer u hen een belangrijk project toevertrouwt. Voor anderen zijn duidelijke en definitieve deadlines net een drijfveer. Ieder teamlid is anders, en het loont de moeite om te ontdekken wat ieder van hen stimuleert.

Hierdoor kunt u anderen sturen op een manier die aansluit bij hun emoties, in tegenstelling tot het verouderde type leiderschap waarbij ‘bevelen en controleren’ centraal staat. In de meeste zakelijke omgevingen zorgt dit enkel voor afstandelijk personeel.

3.    Luistert u naar mensen?

Een ander aspect van emotionele intelligentie is goed kunnen luisteren. Luisteren naar medewerkers en hen laten merken dat ze gehoord worden, is de sleutel tot een geëngageerd team dat zich inzet voor de doelstellingen van het bedrijf.

Komen medewerkers vaak naar u met ideeën, moeilijkheden of feedback? En de meetings die u organiseert, wordt daar een inclusieve communicatie gevoerd? Indien dit zo is, betekent dit dat u beschouwd wordt als een toegankelijk persoon die geïnteresseerd is in wat anderen vertellen, omdat u de tijd neemt om aandachtig te luisteren naar de mensen rondom u.

Als mensen rondom u echter gewoonweg knikken en akkoord gaan, of aarzelen om eigen input te geven, dan is het misschien tijd om uw actieve luistervaardigheden bij te schaven. Vraag tijdens meetings en een-op-een gesprekken steeds naar ieders inbreng, en toon dat u op zijn minst luistert naar wat ieder zegt, door bijvoorbeeld akkoord te gaan, verder in te gaan op iemands feedback, iets te herhalen of notities te nemen. Er zijn talloze manieren om iemand te tonen dat u aandacht heeft voor hem. In een omgeving waarin u anderen aanstuurt, motiveert niets beter dan hen laten merken dat ze gehoord worden.

4.    Bent u zich bewust van de impact van uw eigen emoties?

Als leider heeft u een verantwoordelijke functie. Dit gaat soms gepaard met negatieve emoties zoals stress of angst. Dit komt zelfs voor bij de beste leiders. Emotioneel intelligente leiders zijn niettemin in staat om een stap terug te nemen. Ze herkennen deze emoties en ze weten hoe ze deze emoties kanaliseren in negatief gedrag, zoals meer teruggetrokken zijn, of net omgekeerd, agressiever zijn en anderen toesnauwen. Ze ondernemen actie en proberen bijvoorbeeld hun stress te verminderen, ze nemen een pauze of praten met iemand die kan helpen of op zijn minst kan luisteren. Op die manier zijn ze mentaal het best in staat om anderen aan te voelen, te steunen en te inspireren.

Kortom, indien u een emotioneel intelligent leider wil zijn die begaan is met zijn team, moet u naar uw teamleden luisteren en hen begrijpen. Elke negatieve emotie die onder het oppervlak sluimert, moet u herkennen en aanpakken, terwijl u inspeelt op positieve emoties zodat u kan inspireren en motiveren. Het is wel belangrijk om in te zien dat deze inspanningen makkelijk tenietgedaan kunnen worden als u uw eigen negatieve emoties de bovenhand laat nemen. U moet de tijd nemen om voor zowel uw eigen emotionele welzijn als dat van anderen te zorgen. Dat bent u niet alleen aan uzelf verschuldigd, maar ook aan de mensen die naar u opkijken.

Bron: Lynne Roeder, Hays

 

Zin in meer?

Weet je niet goed hoe je je emoties leert begrijpen of hoe je gepast kan communiceren met anderen? Met deze 2-daagse training ‘Emotionele intelligentie en NLP’ kan je er praktijkgericht aan werken.

Avatar foto

Auteur

Elke De Wit is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in Projectmanagement, Professional skills en Managementsupport. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen in deze vakgebieden, vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen of congressen die beantwoorden aan de leerbehoeften die leven op de markt.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect