Hoeveel impact heeft jouw bedrijfscommunicatie? Doe de 9 stappen-evaluatie!

Hoeveel impact heeft jouw bedrijfscommunicatie? Doe de 9 stappen-evaluatie!
Hoeveel impact heeft jouw communicatie? Met deze 9 stappen blik je terug op communicatiecampagnes en anticipeer je nu al op toekomstige successen.

Hoe effectief is jouw communicatie als bedrijf? Een grondige evaluatie zorgt voor communicatie met impact, connectie met je publiek, flexibiliteit om op nieuwe situaties in te spelen en een efficiënte budgetbesteding. Met deze 9 stappen blik je niet alleen terug op communicatiecampagnes maar anticipeer je nu al op toekomstige successen.

Stap 1: Bepaal wat je wilt evalueren

Wat wil je precies evalueren? Het is moeilijk en tijdrovend om alle aspecten van je communicatiebeleid onder de loep te nemen. Focus dus op de belangrijkste punten van je strategie. Je kan bijvoorbeeld evalueren hoe de communicatie loopt over de herpositionering van jullie bedrijf. Maar even goed kan je ervoor kiezen om jullie beleid rond print, video of nieuwe online media te evalueren.

Stap 2: Definieer je doel

Wat wil je op lange termijn bereiken met jouw communicatie? Een doel is jouw ideale streefpunt binnen vijf tot tien jaar. Door je doel helder te definiëren en je communicatie daarop af te stemmen, kan je je evaluatie efficiënter aanpakken. Is jouw doel bijvoorbeeld gericht op bewustzijn creëren bij het publiek, een groep van gelijkgezinden verzamelen of gedrag veranderen? Kies één doel waar je communicatiebeleid op zal focussen.

Stap 3: Kies jouw doelstelling

Doelstellingen zijn iets anders dan doelen. Ze zijn specifieker en gericht op de kortere termijn (1 à 2 jaar). Doelstellingen zijn concrete tussenstappen om je doel te bereiken. Vermijd doelstellingen die alleen op jou en je team focussen maar houd altijd je publiek in het achterhoofd. Een goede doelstelling is altijd SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Vink je minder dan vier criteria aan? Dan is het tijd om je doelstelling scherper te stellen.

Stap 4: Bepaal je doelpubliek

Kies het publiek waarop je je wilt focussen tijdens je evaluatie. Veel bedrijven meten vaak de voor de hand liggende zaken, zoals hoeveel publicaties ze hebben verzonden of hoeveel bezoekers hun website bezochten. Maar om de impact op je publiek te kennen is feedback van de juiste doelgroep cruciaal. Welk publiek je betrekt bij je evaluatie, hangt af van je doel en doelstelling. En wees specifiek wanneer je je doelgroep definieert: ‘een jong publiek’ of ‘vrouwen’ zijn veel te brede termen. Hoe specifieker, hoe effectiever je evaluatie.

Stap 5: Kies je beginpunt

Een beginpunt omvat de initiële informatie en data die je als uitgangswaarden kunt gebruiken. Heb je al zo’n beginpunt? Dan is dit een goed moment om jouw uitgangswaarden vast te leggen of te herzien, zeker als je je doelstelling of doelpubliek hebt aangepast. Daarbij kunnen volgende vragen helpen: Hoe staat het publiek tegenover ons bedrijf? Hoe wordt onze missie voorgesteld in klassieke of sociale media? Welke andere bedrijven concurreren met ons publiek of de media-aandacht die we willen op onze topics?

Stap 6: Stel je evaluatievragen

Nu je al je criteria bepaald hebt, is het tijd om de vragen te formuleren voor de evaluatie. De antwoorden op die vragen leggen de sterktes en zwaktes van je communicatiestrategie bloot. Hoe meer vragen je opstelt, hoe meer tijd en geld de evaluatie zal kosten. Kies voor doelbewuste formuleringen waardoor de antwoorden je op weg helpen naar je doelstelling en doel op lange termijn. Enkele voorbeelden: Welk bewijs heb ik dat mijn boodschappen echt opgepikt worden door mijn doelpubliek? Is er onverwacht nieuws of zijn er maatschappelijke veranderingen waardoor ik mijn communicatietechniek moet aanpassen?

Stap 7: Meet je vooruitgang

De volgende stap is om je progressie te meten. Dat kan door ‘mijlpalen’ vast te leggen, stappen die je van je beginpunt naar je doelstelling brengen. Stel je voor dat je doel is om ‘binnen een jaar impact te hebben op beleidsmakers met een kritisch rapport over het onderwijs’, dan kan een mijlpaal zijn dat ‘na zes maanden enkele politici uit het rapport citeren.’ Per doelstelling zou je in principe drie mijlpalen moeten vernoemen. Volgende vragen kunnen je hierbij helpen: Welke tussentijdse resultaten tonen echte progressie? Zijn deze realistisch meetbaar? Helpen ze om mijn evaluatievragen te beantwoorden?

Stap 8: Selecteer je evaluatietechnieken

In deze stap kies je welke evaluatietechnieken je gaat gebruiken om je beginpunt vast te leggen en je mijlpalen op te volgen. Vergeet niet dat bepaalde evaluatietechnieken extra kosten, opleiding of het inschakelen van externe partijen met zich meebrengen. Voorbeelden van evaluatietechnieken zijn het afnemen van interviews, het samenbrengen van focusgroepen, het afnemen van enquêtes of het observeren van een doelgroep. Ook het verzamelen en analyseren van kwantitatieve data of een inhoudelijke analyse zijn tools om na te gaan hoe effectief je communicatiebeleid is.

Stap 9: Maak je budget

Als laatste stap maak je een schatting van welke middelen je hiervoor moet vrij maken. Het algemene uitgangspunt is dat het evaluatiebudget ten minste 5 tot 7 % zou moeten uitmaken van het totale communicatiebudget. De zaken die je hiervoor zeker in rekening moet brengen zijn de personeelskosten, de prijs die je eventueel betaalt aan consultants en de kostprijs van de evaluatietechnieken zelf. Vergeet ook niet om de kosten voor redactie, lay-out, productie en verspreiding mee te rekenen. Door het opstellen van het budget, wordt het ook duidelijker waar je prioriteiten liggen binnen de evaluatie. Hoe meer ervaring je hierin krijgt, hoe accurater de schatting.

Bron: Lumina Foundation

Wil je zelf graag groeien in je rol als communicatieprofessional?

Kies voor de opleiding Masterclass Communicatiemanagement en krijg meer inzicht en een persoonlijk antwoord op jouw specifieke uitdagingen!

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect