Marketing Automation is hot

by Gude Verhaert

Marketing Automation was in 2015 één van de meest besproken marketingtechnologieën in België. Volgens Jonas Verhaeghe, Senior Marketing Technologist bij Invisible Puppy, is Marketing Automation mainstream gegaan en tonen de meeste bedrijven en organisaties er vandaag interesse voor.

 

Jonas VerhaegheSinds hij kennismaakte met marketingtechnologieën is Jonas Verhaeghe bezig met de ‘gereedschapskist’ van de digitale marketeer. De vraag hoe je welke marketingtechnologie of tool wanneer inzet om marketingacties effectief te maken, is wat hem bezighoudt. Zo dus ook Marketing Automation.

Verhaeghe: “Je moet daar zijn waar uw klant is, maar die klant is vandaag op zoveel plaatsen tegelijk: Facebook, LinkedIn, Whatsapp, Snapchat … dat is niet meer manueel te managen zoals we vroeger deden.

Je moet als marketeer dus met steeds meer kanalen leren omgaan om in contact te staan met (potentiële) klanten. Daarbij verwacht men bovendien een hogere graad van personalisatie: er wordt van je verwacht dat je je klanten kent en elk van hen relevante informatie op maat verschaft. Om dat manueel te gaan doen, is onbegonnen werk. Daarom heb je een tool nodig die je ondersteunt om op alle kanalen met je klanten in contact te zijn.

Het is een misverstand dat Marketing Automation een privilege is voor grote bedrijven. Er bestaan ook tools om als KMO Marketing Automation succesvol uit te rollen. Marketing Automation is zelfs een opportuniteit om de concurrentie met grotere spelers aan te gaan, omdat je als KMO het niveau van de customer experience omhoog kunt krikken op een niet te arbeidsintensieve manier.”

 

Meest besproken marketingtechnologie van 2015

In 2015 was Marketing Automation één van de meest besproken marketingtechnologieën van het Belgische marketinglandschap. De marktpenetratie van Marketing Automation is door Forbes en Gartner op 10% geschat. En uit de Yearly Marketing Survey van The House of Marketing blijkt dat 37% van de bedrijven beweert dat ze Marketing Automation gebruiken. ‘Beweert’, omdat The House of Marketing in vraag stelt of de deelnemers aan hun survey Marketing Automation niet verwarren met e-mailoptimalisatie. Dat roept de vraag op wat Marketing Automation nu precies is.

 

Customer Engagement Platform

Marketing Technologist Jonas Verhaeghe begrijpt die verwarring wel: “Tien jaar geleden was Marketing Automation vooral het verhaal van e-mailoptimalisatie. E-mailmarketingsystemen hebben zich vandaag de term Marketing Automation eigen gemaakt. Niet om (potentiële) klanten te misleiden, maar de technologie staat niet stil en die systemen zijn geëvolueerd. Om zich te differentiëren van e-mail Marketing Automation zie je nu dat Marketing Automation platformen als Marketo, Salesforce, Sitecore en Hubspot zich meer gaan profileren als een Customer Engagement Platform.”

Verhaeghe zelf omschrijft Marketing Automation als een ecosysteem van technologieën (software) om marketeers met automatisatie en integratie te ondersteunen bij het uitrollen van hun campagnes, daar het overzicht over te houden, de impact ervan te meten, verbanden te leggen en daar intern verantwoording over af te leggen, zodat er voor hen meer tijd vrijkomt om zich te richten op hun kerntaken.

Verhaeghe: “Marketing Automation helpt dan de interactie en zo de ervaring die (potentiële) klanten met je merk of organisatie hebben te verbeteren.”

 

Belangrijkste voordelen van Marketing Automation

Je minder bezighouden met steeds dezelfde terugkerende taken, waardoor je meer marketing en communicatiecampagnes kunt opzetten, en die beter kunt afstemmen op (potentiële) klanten. Dit gaat tot op het niveau van bijna op maat van elke klant gemaakte communicatie met een hoge mate van automatisatie. Dit worden de belangrijkste voordelen van Marketing Automation genoemd. Dat blijkt uit het veel geciteerde The Marketing Automation Report uit 2014 van RedEye en TFM&A Insights. Met een enquête peilden zij naar wat Marketing Automation voor de geënquêteerden betekende.

 

Marketing Automation1

Mensen en middelen optimaal inzetten

Verhaeghe: “In veel bedrijven, zeker binnen KMO’s, is het aantal mensen dat op de marketingafdeling werkt en hun budget gering. In het versnipperde marketinglandschap is het dan cruciaal mensen en middelen zo optimaal mogelijk in te zetten om Customer Love te verkrijgen: het moment waarop een klant aan jouw merk of organisatie denkt als hij iets nodig heeft.

Dat is een grote uitdaging voor organisaties die beperkt zijn in mankracht en middelen en die uitdaging zal alleen maar groter worden met nieuwe technologieën zoals virtual reality. Dat betekent weer een nieuw kanaal. Als marketeer moet je dus tools gaan inschakelen om je het leven makkelijker te maken.

Daarnaast zijn er ook interne verwachtingen: er wordt van je verwacht dat je als marketeer verantwoording aflegt voor de acties die je doet. Vroeger werden marketeers als een kosten post gezien: ze gaven veel budget uit, maar je kon aan de businesskant eigenlijk niet zien wat daarvoor terugkwam. Vandaag kun je met Marketing Automation tools als marketeer wel cijfers op tafel leggen over wat acties hebben bijgedragen aan de algemene omzet van het bedrijf.”

 

Handigste functies Marketing Automation

De resultaten van het Marketing Automation Trends Survey  (Ascend2, februari 2016) onderstrepen het belang van die verantwoordelijkheid. Het opvolgen van campagnes en hun resultaten en de mogelijkheid om aan complexere ‘lead nurturing’ te gaan doen, worden als handigste functies van Marketing Automation gezien.

Marketing Automation2

Marketing Automation: zo begin je eraan

Over hoe je die handige functionaliteiten benut en de voordelen van Marketing Automation verzilvert, wil Verhaeghe zijn kennis en ervaring delen met marketeers, communicatieverantwoordelijken en marketing technologists die Marketing Automation overwegen. Op uitnodiging van Kluwer doet hij dat tijdens de 1-daagse cursus Marketing Automation: waarom, hoe en wat. in Antwerpen, Brussel en Gent.

Verhaeghe: “We staan stil bij waar je op moet letten om de tool te vinden die bij jou past. Er kruipt immers tijd en resources in om die tool te leren kennen en effectief in te zetten in de strategie van je bedrijf. Het belangrijkste is daarom de mogelijke functionaliteiten van de verschillende platformen te leren kennen en na te gaan wat je als basis nodig hebt om van Marketing Automation een succes te maken.”

 

Meer info?

In de 1-daagse opleiding “Marketing Automation: waarom, hoe en wat” deelt Jonas Verhaeghe zijn kennis en inzichten  met marketeers, communicatieverantwoordelijken en marketing technologists die Marketing Automation overwegen.

 

Jonas Verhaeghe is senior marketing technologist bij Invisible Puppy, een strategisch marketing agency, waar zijn dagelijkse taken ondermeer bestaan uit het ondersteunen van organisaties in het selecteren en implimenteren van marketing automation platformen. Daarbij hoort ook het strategisch uitdenken en uitwerken van customer journeys, lead generation en lead nurturing campagnes. Hij is ook docent bij Kluwer Opleidingen.

 

Lees ook