Tag: inkoop

De gevolgen van de brexit op het vlak van overheidsopdrachten kunnen op dit ogenblik als beperkt worden ingeschat….
Voor transportovereenkomsten geldt geen contractuele vrijheid. Zij zijn onderhevig aan het CMR-verdrag….
Veel ondernemingen leveren prestaties aan overheden. Dat de betaling voor deze prestaties stipt gebeurt, is van belang voor de liquiditeit en het financieel beheer van deze ondernemingen….

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect