Tag: juridisch

Of je als paralegal nu een bedrijfsjurist, advocaat of notaris assisteert, je job vraagt vandaag veel verantwoordelijkheidszin en flexibiliteit. Maar welke skills worden in de toekomst verwacht van de…
Tijdens een administratieve visitatie mogen computerbestanden gekopieerd worden, met als doel het vaststellen van de regelmatigheid van de aangifte in de inkomstenbelastingen. Een blik op rechten, plichten, privacy en…
In het bedrijfsleven van vandaag kan wat u doet vaak juridische gevolgen hebben. Daarbij is het niet altijd haalbaar om uw juridische afdeling of advocaten snel om advies te…
In de actualiteit komt de vele rechtspraak aan bod inzake de discriminatie met betrekking tot het voordeel van alle aard voor huisvesting. Meer bepaald betreft dit de ongelijke behandeling…
Private huurwetgeving en handelshuur zijn sinds de recente staatshervormingen een Vlaamse bevoegdheid: de bestaande federale regelgeving blijft van kracht, maar Vlaanderen beslist over wijzigingen en nieuwe regels. Vorig jaar…
Naar aanleiding van de op til zijnde hervorming van het vennootschapsrecht spraken we met enkele experts over hun ervaringen en bevinden. Wat is er goed aan de hervorming en…
Naar aanleiding van de op til zijnde hervorming van het vennootschapsrecht spraken we met enkele experts over hun ervaringen en bevinden. Wat is er goed aan de hervorming en…
Een goede structuur, degelijke contracten, een technisch uitgewerkt opvolgingsplan … En toch gaan nog heel wat opvolgingen binnen familiebedrijven fout. De oorzaak ligt vaak bij de intermenselijke dynamiek binnen…

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect