Tag: logistiek

Er is wat kennis nodig om in de wereld van de overheidsopdrachten je weg te vinden zonder je in de details te verliezen. Tony Mortier legt in zijn sessies…
Facility Management gaat niet alleen over het vormgeven van een werkomgeving. Ook het ondersteunen van de gedragstransitie die van werknemers in die werkomgeving verwacht wordt is belangrijk….
Naast een uitgebreide technische kennis, wordt van de facility manager verwacht dat hij de taal spreekt van zowel de werkvloer als het management….
De gevolgen van de brexit op het vlak van overheidsopdrachten kunnen op dit ogenblik als beperkt worden ingeschat….
Voor transportovereenkomsten geldt geen contractuele vrijheid. Zij zijn onderhevig aan het CMR-verdrag….
De nieuwe wetgeving rond overheidsopdrachten: een efficiënter aanbestedingsbeleid, lager papiergebruik en minder verzendings- en vervoerskosten….
Hoe sluit de facilitaire functie aan op de organisatie? Welke instrumenten kan je gebruiken? Enkelen vragen om je FSP op te maken….
De Britse uitstap uit de EU mag dan uitgesteld zijn tot eind oktober, je bent beter vandaag al voorbereid. Want door de onvoorspelbaarheid van de Brexit-saga kunnen de Britten…
Veel ondernemingen leveren prestaties aan overheden. Dat de betaling voor deze prestaties stipt gebeurt, is van belang voor de liquiditeit en het financieel beheer van deze ondernemingen….
Sinds eind 2018 werd het nieuwe AZ Sint-Maarten in dienst genomen. Met een oppervlakte van 114.000 m², een capaciteit van 654 hospitaalbedden en een grote polikliniek, is optimaal facility…

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect