Tag: vennootschapsbelasting

Recente updates in de vennootschapsbelasting brengen een aantal wijzigingen bij de aangifte met zich mee. Onder andere de coronamaatregelen en de vergroening van de mobiliteit vragen extra aandacht….
Waar moet je op letten in de aangifte vennootschapsbelasting aj. 2021? Er zijn heel wat nieuwigheden waar je rekening mee moet houden….
De complexiteit van onze vennootschapsbelasting is wat ze is. Maar die complexiteit ervan plaatst ondernemingen ook voor de uitdaging correct aangifte te doen….
De Belgische vennootschapsbelasting steunt traditioneel op een hoog nominaal tarief met daarrond een kluwen van fiscale aftrekposten en kortingen. Doel van de hervormde vennootschapsbelasting door de federale regering? De…
Er valt in ons land altijd wel nieuws te rapen over fiscale maatregelen. Momenteel is één onderwerp brandend actueel: de hervorming van de vennootschapsbelasting. Voor de federale regering betekende…
Er is nog werk aan de winkel in België om ondernemen aantrekkelijker te maken. Maar nieuwe aankondigingen van de federale regering klinken alvast veelbelovend: het nieuwe vennootschappenwetboek vordert met…
Boete verdriedubbelt voor bedrijven die belastingen niet vooraf betalen. De regering-Michel verdriedubbelt de boete die bedrijven moeten betalen als ze hun belastingen niet vooraf betalen. Dat krikt de belastinginkomsten…
De vennootschapsbelasting is een bijzonder complex gegeven. En ook het Zomerakkoord, dat de langverwachte hervorming van de vennootschapsbelasting met zich meebrengt, maakt die complexiteit nog groter. Yves Verdingh, Head…
Robin Messiaen (Spartax) schrijft hier over de commotie rond de vermeende behoefte om een meerwaardebelasting op (privaat aangehouden) aandelen te voorzien (daar waar dit op vandaag in regel belastingvrij is)….
De federale regering neemt momenteel heel wat maatregelen om de schatkist te spijzen. Maar de afschaffing van de belastingvrije kapitaalvermindering voor holdings is wel heel nadelig voor onze economie,…
Het gewone belastingtarief voor uw vennootschap bedraagt 33,99 %. Indien echter aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan uw vennootschap van het verlaagd opklimmend tarief genieten. Dit tarief stijgt trapsgewijs…

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect