Tag: wetgeving

Het Vlaamse decreet rond vriendenerfenis is sinds 1 juli 2021 van kracht. Ben jij al volledig op de hoogte van wat deze vernieuwing precies inhoudt?…
De wetgeving omtrent goederenrecht wordt aangepast aan onze tijden. Vooral voor vastgoed staan er heel wat veranderingen op stapel….
In de loop van 2020 worden enkele belangrijke wijzigingen van kracht op het vlak van de milieuwetgeving in Vlaanderen. In dit artikel geven we u een handig overzicht van…
E-commerce is booming business. Vaak zijn de juridische en fiscale uitdagingen die daarmee gepaard gaan echter minder bekend. Ondernemers die een succes willen maken van de online verkoop van…
28 oktober heeft de federale regering het wetsontwerp “Werkbaar wendbaar werk” van de minister van werk, Kris Peeters, goedgekeurd. “Deze wet biedt maatregelen die in alle ondernemingen kunnen gelden,…
Momenteel is het nog een beetje een juridisch vacuüm: de nieuwe wet op overheidsopdrachten en de wet op concessies zijn er wel al, de uitvoerende koninklijke besluiten nog niet….
In het Publicatieblad van de Europese Unie van 28 maart 2014 werd de Richtlijn 2014/23/EU betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten, de Richtlijn 2014/24/EU betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten in…

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect