Alweer nieuwe wetgeving omgevingsrecht

Alweer nieuwe wetgeving omgevingsrecht
Het Vlaamse omgevingsrecht blijft permanent in beweging. We geven een kort overzicht van de laatste wijzigingen in het omgevingrecht en de ruimtelijke ordening.

Het Vlaamse omgevingsrecht blijft permanent in beweging. De omgevingsvergunning is sinds 1 januari 2018 in werking op alle niveaus, maar de regelgeving is alweer aan een update toe. De afgelopen maanden werd de al complexe wetgeving op verschillende vlakken gewijzigd. Er was al de integratie van de vergunningen voor kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen in de omgevingsvergunning in het najaar van 2018 en de wijziging van de archeologiewetgeving op 1 april 2019. Eind april 2019 keurde het Vlaams Parlement aan de vooravond van de verkiezingen nog twee belangrijke nieuwe decreten goed.

Het Verzameldecreet Omgeving (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw) werd bekrachtigd en afgekondigd op 26 april 2019. Dit Verzameldecreet voert alweer heel wat wijzigingen door aan de Vlaamse Codex Ruimelijke Ordening (VCRO), het omgevingsvergunningendecreet en het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM):

– Het systeem van meldingen wordt aangepast (zowel voor klasse 3 inrichtingen als voor stedenbouwkundige handelingen), met o.m. strikte vervaltermijnen en de invoering van een stilzwijgende aktename.

– De mogelijkheid om ook stedenbouwkundige voorwaarden van vergunningen te gaan wijzigen (de zogenaamde ‘bijstelling’ van de omgevingsvergunning) werd ingevoerd.

Op 24 april werd het nieuwe gemeentewegendecreet aangenomen door het Vlaams Parlement, met de regels voor afschaffing en wijziging van gemeentewegen. Het decreet zal ook van toepassing zijn op de buurtwegen. Daarmee komt een einde aan de zeer oude buurtwegenwet van 10 april 1841. Ook het omgevingsvergunningsdecreet wordt gewijzigd wat betreft de zaak van de wegen. De nieuwe regels zouden tot een vereenvoudiging van de procedures moeten leiden.

Zin in meer?

Wilt u meer leren over de ruimtelijke ordening en de verschillende aanpassingen. Schrijf u dan in voor de opleidingen ‘De omgevingsvergunning’, ‘Ruimtelijke ordening voor niet-specialisten’, of ‘Handhaving van het omgevingsrecht: over geldboetes, bestuurlijke maatregelen en strafprocedures‘. Heeft u een juridisch profiel, dan is de opleiding ‘Actualia omgevingsrecht‘ echt iets voor u.

Biografie

Bart De Becker is Licentiaat in de Rechten (Vrije Universiteit Brussel) en Licentiaat Politieke Wetenschappen (Universiteit Gent). Na een loopbaan van ruim 5 jaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, maakte hij in 2004 de overstap naar Lexeco advocaten, waar hij actief is in de cel Ecologie (milieurecht en ruimtelijke ordening). Hij heeft de leiding over de vestiging van Lexeco in Kortrijk. Bart De Becker treedt vaak op als spreker rond administratiefrechtelijke thema’s. Daarnaast verzorgde hij een aantal juridische publicaties over ruimtelijke ordening, lokale en regionale fiscaliteit, milieurecht en bodemsanering. Hij is voorzitter van de commissie publiekrecht van de Orde van Vlaamse Balies.

Auteur

't Zomert bij NCOI Learning

Zomeropleidingen

Chill stand is geen stilstand. Keer opgeladen met nieuwe vakkennis (en AirPods*) terug naar het werk na een ontspannen en leerrijke vakantie. Kies uit meer dan 50 opleidingen en boek je zomeropleiding nu!

Zomeropleidingen

Ontdek het aanbod

Online leerreizen

Ontdek de nieuwste vorm van e-learning. Kies uit opleidingen over leadership, professionele vaardigheden of veerkracht. Leer bij waar en wanneer jij wil! Voor een unieke online leerervaring die blijft nazinderen.

Online leerreizen

Ontdek het aanbod

De Zomer van M&D

Een ruim aanbod aan juridische en juridisch-fiscale webinars en seminaries gespreid over juli en augustus.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect