Onveilige situatie op de site? Vijf tips om meldingen aan te moedigen

Onveilige situatie op de site? Vijf tips om meldingen aan te moedigen
Arbeidsveiligheid op de werkplek begint met meldingen van onveilige situaties. Daarbij zijn contractormedewerkers de uitgelezen personen om risico’s op te merken. Ze komen immers op de meest uiteenlopende plekken van een bedrijventerrein en zijn vaak met velen operationeel op de werkplek actief. Maar hoe moedig je hen als preventieadviseur aan om die onveilige situaties ook effectief te melden? Wij zetten vijf tips op een rijtje.

Safety first op de werkplek begint met meldingen van onveilige situaties. Daarbij zijn contractormedewerkers de uitgelezen personen om risico’s op te merken. Ze komen immers op de meest uiteenlopende plekken van een bedrijventerrein en zijn vaak met velen operationeel op de werkplek actief. Maar hoe moedig je hen als preventieadviseur aan om die onveilige situaties ook effectief te melden? Wij zetten vijf tips op een rijtje.

1. Maak van meldingen een doel binnen het jaaractieplan

Zet het melden van onveilige situaties en handelingen als doelstelling in het Jaaractieplan (JAP). Zo krijg je meteen de hele onderneming op lange termijn mee. Via het JAP kan je deze doelstelling bewaken, evalueren en naar heel het bedrijf toe communiceren.

2. Duid op de meerwaarde

Het is cruciaal om binnen de eigen organisatie het belang van meldingen toe te lichten. Leg allereerst uit hoe medewerkers best reageren op een melding van een onveilige situatie door een collega. Maak hen duidelijk dat het cruciaal is om een afwijking binnen een veiligheidssysteem te verbeteren en dat het gaat om oorzaken aanpakken in plaats van een schuldige te zoeken. Wanneer een contractormedewerker een melding maakt, bedank deze persoon dan oprecht. Zo weet hij of zij dat deze actie wordt gewaardeerd door de organisatie. Deze positieve houding moedigt het verhogen van dergelijke meldingen aan.

3. Faciliteer meldingen en zorg voor feedback

Zorg voor één duidelijk meldingsformulier om onveilige situaties en handelingen te melden. Dat kan zowel een uitgeprint exemplaar als een elektronische versie zijn. Vermeld bij wie de melding terechtkomt en wanneer de medewerker een antwoord kan verwachten. Het is ook belangrijk dat er echt iets gebeurt met de melding, bijvoorbeeld door een technische aanpassing of een extra training. Die feedback is een must voor de indiener. Zo weet die dat de melding een positieve bijdrage leverde aan de veiligheid van de werkplek.

4. Praat erover op vergaderingen

Vaak focussen bedrijven zich op de effectieve incidenten of ongevallen. Daardoor vergeet men vaak onveilige handelingen of situaties te vermelden op een vergadering. Deze kennis is nochtans onontbeerlijk om preventief en proactief te reageren. Bespreek meldingen dus systematisch op de teamvergadering.

5. Erken en beloon

Door een melding serieus te nemen en feedback te geven aan de indiener, doe je al aan beloning. Maar daar kan je ook verder in gaan. Zo kan je een foto van de indieners opnemen in het personeelskrantje, in het verslag van de veiligheidsbespreking of op een meldingsbord. Of beloon de contractmedewerkers die een melding deden op een ‘veiligheidsontbijt’ met de sitemanagers of een klein geschenk.

Zin in meer?

Wilt u uzelf graag bijscholen in het veilig samenwerken met contractormedewerkers? Onze opleiding ‘Veilig werken met derden’ belooft een opfrissing van uw kennis over de wetgeving, de nodige tools én uw eigen casestudy. Digitaal of fysiek, schrijf u hier in.

Auteur

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect