Betrek zo veel mogelijk mensen bij de nieuwe ISO-norm

Binnenkort verdwijnt de OHSAS 18001 en komt de nieuwe ISO 45001 in de plaats. Daarin ligt de nadruk ook op cultuur en staat de mens echt centraal legt consultant en facilitator Carine Verbelen uit.

 

“Vroeger lag de nadruk meer op het technische, maar toen op dat vlak nagenoeg alles op orde was, verschoof de focus naar de managementsystemen. Toch gebeurden er nog steeds ongevallen, daarom concentreert men zich nu op de cultuur in een organisatie. Hoe gaan mensen met elkaar om? Wat is de mindset? Hoe spreken ze met elkaar, hoe wordt er gecommuniceerd bij opvolgingen? We moeten van een ‘fout’-cultuur naar een ‘leer’-cultuur door vooral te leren uit fouten.”

 

Mens centraal

In de nieuwe ISO 45001-norm ligt de nadruk ook op de menselijke aspecten. “Vaststellen van stakeholders, werknemersparticipatie, leiderschap, cultuur, werktijden, werkorganisatie, werklast … Het zijn allemaal topics die mee opgenomen worden bij het vaststellen van gevaren. Maar ook communicatie komt aan bod. Is er een feedbackloop? Hoe worden acties opgevolgd? Het doel is een levende organisatie die men continu probeert te verbeteren. De mens staat nu veel meer centraal bij het identificeren van risico’s.”

Niet alleen de betrokkenheid van het management speelt daarbij een grote rol, men moet zo veel mogelijk mensen betrekken, benadrukt Carine. “Vanuit de hele organisatie en binnen alle geledingen moet men trachten betrokkenheid te creëren. Mensen moeten zich deel voelen van het geheel en zingeving ervaren. Werken met ambassadeurs is daarvoor ideaal. Deze focusgroepen begeleiden het traject mee en zijn zelf dagelijks op de werkvloer aanwezig.”

 

[blockquote align=”none” author=”Carine Verbelen”]Je streeft als bedrijf naar nul ongevallen? Besef dan wel dat nul niet alleen een nummer maar ook een visie is![/blockquote]

 

Proces- én projectaanpak

Ook heel belangrijk is het combineren van een procesaanpak met een projectaanpak. “Waar sta je als organisatie op vlak van leiderschap, management, communicatie, enzovoort? Die zachte factoren moet je in kaart brengen. Bovendien volstaat het niet om gewoon ‘geen ongevallen te willen’. Ik zeg altijd dat nul niet alleen een nummer maar ook een visie is! Waar wil je als bedrijf naartoe? Wat zijn de doelstellingen? Wat wil je daarmee bereiken? Het mogen geen losse initiatieven zijn, ze moeten passen in een groter geheel en geïntegreerd worden in bestaande systemen. Dat is van cruciaal belang.”

Geen heldere visie hebben, is volgens Carine Verbelen dan ook een van de grootste valkuilen. “Het volstaat niet enkel te goochelen met cijfers. Soms is er geen managementbuy-in, soms worden acties onvoldoende opgevolgd. Je kan een oplossing initiëren, maar wat wordt er achteraf mee gedaan? Hoe kan je opvolging voorzien? Soms zijn de mensen zelf niet meer mee, of toch onvoldoende. Door ze verantwoordelijkheid te geven en ‘accountable’ te stellen, betrek je ze weer. Vaak krijgen werknemers niet genoeg kansen. Zij zijn niet dom hé, ze weten zelf wel wat veilig werken is. Behandel ze dus niet als kinderen door gewoon regeltjes op te leggen. Laat mensen echt mens zijn!”

 

Zin in meer? 

Wil je graag meer weten over veiligheid in je organisatie? Binnen deze reeks opleidingen vind je ongetwijfeld wat je zoekt!  Wil je graag een overzicht van al onze opleidingen HSE? Download hier de catalogus HSE.

 

Als HSE-professional moet u steeds weten aan welke wetten uw organisatie moet voldoen. Het gaat om een continu proces van analyseren, checken en actieplannen opstellen. Om dit te beheersen en zo tot een foutloos auditrapport te komen, is een goed managementsysteem onmisbaar. Maar ook uw ISO-certificatie behalen, bewijzen én behouden, is een permanent en intensief proces. Kan uw huidige werkwijze nog geoptimaliseerd worden?  Uw flow wordt zoveel eenvoudiger dankzij het 10 stappenplan in dit e-book.

Na het lezen van deze white paper:
- hebt u een duidelijk idee van de stappen om een goed managementsysteem op te zetten en te beheren
- weet u waar de knelpunten zitten in uw organisatie
- weet u waarop u moet focussen
- voorkomt u boetes bij inspectie

 

Carine Verbelen is consultant en facilitator bij Quattro Development. Ze begeleidt organisaties bij het creëren van een draagvlak voor een levendige veiligheidscultuur. Door mensen te betrekken zorgt ze ervoor dat veiligheid een integraal deel wordt van de waarden van een bedrijf.

Auteur

Audrey Van den Bempt is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in HSE en in het hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van hr- en HSE-professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect