Brandveiligheid op het werk in 6 stappen

Brandveiligheid op het werk in 6 stappen
Neem jij al voldoende maatregelen om brandveiligheid op het werk te garanderen? Elke medewerker zou op de hoogte moeten zijn van de instructies rond brandveiligheid en brandpreventie.

Brandgevaar wordt nog te vaak onderschat, terwijl in België meer dan 25.000 branden per jaar voorkomen. 500 daarvan vinden plaats in bedrijfspanden. Neem dus voldoende maatregelen om het risico op brand te verkleinen, want België scoort slecht op het vlak van preventie. Elke medewerker zou op de hoogte moeten zijn van de instructies rond brandveiligheid en brandpreventie.

Neem de nodige preventiemaatregelen

Het is verplicht om een brandpreventiedossier op te stellen met een intern noodplan. Als werkgever moet je dus de nodige maatregelen treffen om in de eerste plaats brand te voorkomen, maar ook om doeltreffend te handelen als er toch brand uitbreekt. Je medewerkers moeten snel en veilig kunnen evacueren en de interventie van de brandweer moet vlot kunnen verlopen. Verder moet je alles in het werk stellen om de schadelijke effecten van brand te beperken. Dat geldt voor mens en milieu, maar het is ook in jouw voordeel om de continuïteit van je activiteiten te verzekeren.

Een brandveilig bedrijf in 6 stappen

1. Een groter bewustzijn

Het is belangrijk om het bewustzijn van je werknemers rond het voorkomen van brand en explosies te vergroten. Verder kan je overlegstructuren opzetten om een risicoanalyse en je brandpreventiebeleid verder uit te werken.

2. Preventiemaatregelen

Op technisch vlak kan je investeren in veilig materiaal en arbeidsmiddelen om werkzaamheden zonder risico te laten verlopen. Op organisatorisch vlak kan je sensibiliseringscampagnes uitwerken.

3. Curatieve maatregelen

Voorzie in voldoende middelen om brand te detecteren en blussen. Denk aan blustoestellen, detectie- en alarmsystemen. Ook signalisatiemateriaal speelt daar een belangrijke rol in. Verder heb je een brandpreventiedossier nodig met de te volgen procedures, een interventiedossier en een evacuatieplan.

4. Een brandveilige werkomgeving

Je kan als werkgever enkele levensreddende maatregelen nemen om brand te voorkomen of uitbreiding van brand te beperken. Ten eerste mogen zuurstof, brandstof en een ontstekingsbron niet met elkaar in contact komen. Ten tweede moet je elektrische installaties om de vijf jaar laten controleren door een onafhankelijke organisatie. Tot slot kan je brandcompartimentering toepassen in je gebouw om verdere branduitbreiding te beperken.

5. Een brandrisicoanalyse

We zien nog te vaak over het hoofd dat de mens de onvoorspelbare factor is bij brandpreventie. Voer daarom een risicoanalyse uit. Dat kan in zes stappen: identificeren, inschatten, toepassen, evalueren, controleren en opvolgen. Identificatie is al een moeilijke eerste stap: ook al kijk je, vaak zie je niet alle risico’s. Vervolgens is menselijk gedrag moeilijk in te schatten, maar je kan ervanuit gaan dat mensen nonchalant zijn. Het volstaat dus niet dat de gebouwen en het materiaal in orde zijn. Gelukkig kan de brandweer je ondersteunen op vlak van sensibilisering, adviesverlening en controle.

6. Evaluatie en optimalisatie

Evalueer je plannen en kijk of evacuatieoefeningen goed verlopen. Merk je dat er iets misloopt of dat mensen moeilijkheden ondervinden, stuur dan bij in het evacuatieplan. Bovendien moet je je plannen up-to-date houden. Denk aan nieuwe collega’s informeren, een herindeling van de bureaus… Blijf optimaliseren waar mogelijk.

Bron: idewe.be

Zin in meer?

Wil je zelf alles op alles zetten om brand op de werkvloer te voorkomen? Hoe je dat doet, leer je tijdens de opleiding Brandpreventie op de arbeidsplaats. Een risicoanalyse opstellen kan je zelf na de workshop Risicoanalyse brand. Of wat dacht je van de on demand webinar Kleine blusmiddelen?

Avatar foto

Auteur

Audrey Van den Bempt is productmanager voor de opleidingen, trainingen en congressen in HSE en in het hr-domein. Ze volgt nauwlettend de trends en ontwikkelingen op en vertaalt ze in praktijkgerichte opleidingen die beantwoorden aan de leerbehoeften van hr- en HSE-professionals vandaag.

Lees ook

Nieuws per domein

Meest gelezen

Let's connect